„Anti-ODPOSLECH“ – služba pro riziková jednání.

„Anti-ODPOSLECH“ je služba poskytovaná pro ochranu před odposlechem probíhajícího jednání.

Antiodposlech

Anti-ODPOSLECH

Zajistí bezpečné osobní a firemní jednání, kdekoliv si budete přát.

Služba je poskytnuta na vyžádání klienta, obsahuje provedení úkonů nezbytných k zamezení odposlechu  a úniku obsahu jednání, mimo jednající subjekty.

Sestává z provedení osobní kontroly jednajících osob citlivým detektorem, zda na sobě nemají nahrávací zařízení, dále z provedení vhodných technických a elektronických opatření k znemožnění pořízení srozumitelné nahrávky rozhovoru.

Nejedná se o obranně technickou prohlídku prostor (OTP) proti odposlechu. Jedná se o technické zajištění chráněného jednání i v prostorách, které nemusí být před jednáním prověřeny, zda zde není nainstalována skrytá monitorovací, odposlechová a záznamová technika.

Cena za službu je stanovena individuálně podle množství jednajících osob, místa jednání a délkou  jednání.

Bližší informace a objednání služby na tel: +420 776 222 666