AntiODPOSLECH – služba pro riziková jednání.

„AntiODPOSLECH“ je služba poskytovaná pro ochranu před odposlechem probíhajícího jednání.

Antiodposlech

Provádíme službu AntiODPOSLECH

Služba AntiODPOSLECH zajistí bezpečné osobní a firemní jednání, kdekoliv si budete přát.

Služba Antiodposlech je poskytnuta na vyžádání klienta, obsahuje provedení technických úkonů nezbytných k zamezení odposlechu a úniku obsahu jednání, mimo jednající subjekty.

Sestává z provedení osobní kontroly jednajících osob citlivým detektorem, zda na sobě nemají nahrávací zařízení, dále z provedení vhodných technických a elektronických opatření k znemožnění pořízení srozumitelné nahrávky rozhovoru.

Nejedná se o obranně technickou prohlídku prostor (OTP) proti odposlechu. Jedná se o technické zajištění chráněného jednání i v prostorách, které nemusí být před jednáním prověřeny, zda zde není nainstalována skrytá monitorovací, odposlechová a záznamová technika.

Cena za službu je stanovena individuálně podle množství jednajících osob, místa jednání a délkou takto chráněného jednání.

Bližší informace a objednání služby na tel: +420 776 222 666

Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.