Inteligentní zabezpečovací systémy – EZS, EPS, CCTV, Termokamery, ISP – Inteligentní Střežení Perimetru.

O nic vlastně nejde – jen o Vás a Vaše blízké, o Vaše bezpečí, Váš život, zdraví … Váš majetek, o Vaši jistotu, klid, pohodu …

INTELIGENTNÍ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY – variabilní systémy, které Vám zaručí klid a bezpečí.

Tyto zabezpečovací systémy mají mnoho praktických výhod.
Nepletou se, jsou přesné a využívají nejmodernější poznatky vědy k tomu, aby si přesně vypočítaly, zda skutečně někdo narušil chráněnou zónu. Tím eliminují falešné poplachy. Jsou s mnoha funkcemi a s jakýmikoliv typy zabezpečovacích zařízení, duálních prostorových čidel, poplachových a požárních čidel, signalizujících napadení jakéhokoliv objektu, venkovních prostor, zahrad, garáží, vzdálených prostor, chat, detašovaných pracovišť …

Různá čidla mohou signalizovat požár, kouř, plyn, únik benzínu, únik těkavých látek. Vhodné i pro vzdálenou kontrolu objektu – prostoru, pomocí telefonní linky, mobilního telefonu.

Inteligentní EZS obsahující ústředny, čidla – duální inteligentní detektory, ovladače, sirény, komunikátory, bezdrátové moduly, záložní akumulátory pro případ výpadku energie, lze je spolehlivě doplnit i kamerovými systémy s nahráváním událostí do PC, nebo do jiných digitálních zařízení.

Pro objekty s velkými venkovními plochami jsou k dispozici různé druhy spolehlivých exteriérových inteligentních čidel a infračervených světelných i laserových závor, které již umí vyhodnotit napadení inteligentně, tedy nereagují na ptactvo a malá zvířata, ale až na napadení objektu člověkem. Lze využívat TERMOKAMERY, pro efektivní dohled nad střeženým perimetrem, doplněné dalšími střežícími prvky a inteligentním softwarem, který zaznamená událost, vyhodnotí situaci a spustí návazné akce – alarm, zásah, další podrobný monitoring, sledování útočníka, dohledání jeho dalšího pohybu v objektu a jeho okolí.

ISP – Inteligentní Střežení Perimetru

Obraz z Termokamery

Obraz z Termokamery vidí víc, než běžná lamera.

Obraz z Termokamery vidí víc, než běžná lamera.

Termokamera kombinovaná s kamerou

Termokamera kombinovaná s kamerou

Obraz ze zařízení, kdy je zde zobrazena kombinovaná kamera s termokamerou a dohled nad střeženou zónou je mnohem účinnější.

Termokamera sleduje osoby ve střeženém perimetru.

Termokamera sleduje osoby ve střeženém perimetru.

Termokamera sleduje osobu ve střeženém perimetru a ukazuje trasu postupu.

Termokamera sleduje osobu ve střeženém perimetru a ukazuje trasu postupu.

Zvěř na termokameře ve střeženém prostoru.

Zvěř na termokameře ve střeženém prostoru.

Zvěř na termokameře ve střeženém prostoru.

Zvěř na termokameře ve střeženém prostoru.

Kanec na termokameře ve střeženém prostoru.

Kanec na termokameře ve střeženém prostoru.

Termokamera sleduje pohyb v okolí.

Termokamera sleduje pohyb v okolí.

ISP - Inteligentní Střežení Perimetru - Termokamera sleduje narušitele.

ISP - Inteligentní Střežení Perimetru - Termokamera sleduje narušitele.

ISP - Inteligentní Střežení Perimetru - Termokamera sleduje narušitele.

ISP - Inteligentní Střežení Perimetru - Termokamera sleduje narušitele.

ISP - Inteligentní Střežení Perimetru - Termokamera sleduje narušitele.

ISP - Inteligentní Střežení Perimetru - Termokamera sleduje narušitele.

ISP – Inteligentní Střežení Perimetru je zde doplněno o Termokamery, které sledují střeženou oblast venkovních prostor,
perimetru i plášťě budov objektu.

Termokamera střeží objekt a perimetr.
Termokamera střeží objekt a perimetr.

Termokamery slouží pro přesný dohled a vyhlašují upozornění na změnu teploty.
Hlásí narušení objektu, dokumentují události do systému a vyhlašují poplach.
Vhodné i pro střežení před vznikem požáru.

EZS – Elektronický Zabezpečovací Systém

je vybaven moderními infrapasivní detektory s plně digitálním zpracováním signálu. Jedná se o ojedinělé řešení, kdy signál ze senzoru přichází přímo do mikroprocesoru, kde je programově zpracováván do digitální formy a dále zesílen. Po zesílení je podroben úplné spektrální analýze. Přímý převod signálu do digitální podoby podstatně zlepšuje jeho rozlišení, nezkresluje průběh a zvyšuje odstup signál/šum.
Signál není před vlastní analýzou zatížen šumy vznikajícími při analogovém zpracování a je tak zabráněno degradaci vlivem fázového posunu, zkreslení, saturace a ořezání.

Digitální infrapasivní detektory představují nejmodernější prvky bezpečnostních systémů ve světě. Revoluční řešení úplné digitalizace již od vstupního signálu i infračerveného snímače představuje zásadní zdokonalení zpracování přijatých signálů a tím i spolehlivosti detektoru.

Signál ze snímače přichází přes převodník přímo do mikroprocesoru, kde je dále programově zpracován v digitální formě.
Po digitálním zesílení je podroben úplné spektrální analýze.
Digitální technologie radikálně snížila počet použitých součástek v čidle, zvýšila spolehlivost a teplotní stálost.

Softwarový algoritmus SHIELD™
tvoří jádro digitální detekce. Tento proces zesílí signály vyhodnocené jako platné a potlačí mylné signály.

Skládá se ze čtyř částí:

1. Digitální zpracování signálu v reálném čase
Proces zesiluje a filtruje digitalizovaný signál v reálném čase. Filtrace je nezávislá na teplotě, nedochází
ke zkreslení fáze a není třeba dalších součástek. Toto zpracování umožňuje maximální odstup signál/šum..

2. Analýza pohybu
Pohyb generuje signál s charakteristickým průběhem. U všech zachycených signálů je zkoumána amplituda, doba trvání, velikost ve špičce, polarita, energie, strmost a tvar a průběh signálu. Všechny signály jsou porovnávány se vzorníkem pohybových a falešných signálů. Pokud signál nemá charakter pohybového signálu, je z dalšího zpracovávání vyřazen.

3. Analýza pozadí
Neustále je sledována teplota v místnosti a stupeň rušení. Tyto informace jsou analyzovány a podle jejich hodnot je nastavována velikost zesílení a velikost signálu potřebného pro vyvolání poplachu.
Tato část programu zajišťuje konstantní citlivost a maximální odstup signál/šum pro celý teplotní rozsah.

4. Ochrana proti RFI/EMI rušení
Vzorkování signálu ze snímacího prvku umožňuje hned na začátku procesu odstranit nebezpečně vysoké frekvence, které způsobují rušení čidla. Vzorkování neznehodnocuje pohybový signál šumem nebo ořezáním.

Digitální automatický čítač pulzů – DAP
Signál z detektoru je zpracováván v závislosti na jeho délce, síle a průběhu. Po analýze signálu elektronika detektoru rozhodne o vyvolání poplachu nebo o jeho uložení do paměti i s údaji o jeho intenzitě. Počítadlo impulzů se následně automaticky přizpůsobí přijatému signálu, což detektoru umožní vyvolat poplach při silném signálu a to bez zbytečného zpoždění, které způsobuje běžný počítač pulzů. slabší signály jsou uloženy v paměti a selektivně počítány podle jejich síly a délky trvání.
Tyto signály vyvolají poplach až po překročení nadefinované hodnoty. Tím se výrazně snižuje možnost falešných poplachů.

Analýza vstupních/výstupních signálů – EEA
Detektor umí rozlišovat signál vzniklý vstupem do laloku zóny nebo výstupem z ní, tzn. jeho směr.
Při režimu „Single Edge“ jsou signály vyhodnocovány klasicky a směr pohybu není rozlišován.
Při režimu“Dual Edge“ jsou tyto signály vyhodnocovány odděleně a pro vyhlášení poplachu je třeba, aby jejich intenzita a tvar byly při vstupu i výstupu ze zóny stejné. tato analýza výrazně zvyšuje odolnost detektoru proti falešným poplachům bez omezení spolehlivosti reakce na narušení.

Digitální protichůdná detekce – DOD
Při digitální protichůdné detekci jsou vyhodnocovány dva pohybové signály ze dvou částí duálního senzoru, které jsou opačné polarity. Zpracování těchto signálů probíhá odděleně až do okamžiku porovnávání. Pro vyhodnocení těchto dvou signálů je v závěru směrodatná shoda jejich parametrů, ale zároveň opačná polarita.

Technické informace

  • Napájení: 9-16 VDC
  • Odběr: max. 15 mA
  • Senzor: Dvojitý
  • Počítadlo pulzů: Digitální
  • Instalační výška: 2-2,7 m
  • Pracovní teplota: -20 C až +50 C
  • Vlhkost prostředí: max. 95%
  • Použití: Pro objekty s vyššími riziky
  • Certifikace NBÚ: Pro střežení utajovaných skutečností v kategorii „Důvěrné“

V případě zájmu o zabezpečení objektu, nebo o kamerový systém, lze domluvit schůzku na místě – ve Vašem objektu, nebo v naší kanceláři a probrat jednotlivé možnosti zabezpečení.
Doba realizace se pohybuje přibližně od jednoho týdne do 14 dní, podle podmínek a rozsahu.
Veškerá použitá technika je ochráněna proti falešným poplachům a tím je dosaženo maximální jistoty a spolehlivosti.

NECHCEME VĚDĚT KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE!

Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat.

Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o.

Tel: +420 776 222 666

UPOZORNĚNÍ:

Subjekt, který si zakoupí a používá techniku umožňující akustické a optické monitorování
jakéhokoliv prostoru a osob, by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s veškerými
zákony, zejména o ochraně osobních údajů!

Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití této techniky!