Kontrola mobilních telefonů na odposlech, monitorovací a špionážní programy.

Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí bezpečnostní IT kontroly mobilních telefonů na odposlech, monitorovací a špionážní programy.

Kontrola mobilního telefonu na odposlech, monitorovací a špionážní programy.

Kontrola mobilního telefonu na odposlech, monitorovací a špionážní programy.

Kontrola je provedena bezpečnostním IT specialistou s bohatými zkušenostmi z odhalování odposlechu, špionážních a monitorovacích programů instalovaných v mobilních telefonech a v PC.

Odposlech a monitoring mobilního telefonu

Odposlech a monitoring mobilního telefonu???

Během bezpečnostní kontroly jsou použity SW a HW nástroje na odhalení monitorovacího programu, přpadně na zjištění markantů, že byl v mobilním telefonu dřívě instalován monitorovací program.

Bezpečnostní prověrka mobilního telefonu je provedena v rozsahu:
kontrola zařízení bezpečnostním IT specialistou na hrozby instalace monitorovacích a špionážních programů, které umožňují zejména nežádoucí:
- monitoring celkového provozu mobilního telefonu
- monitoring stisku kláves
- pořizování otisku obrazu plochy – screenshot displeje
- monitoring spuštěných programů a procesů
- monitoring otevíraných souborů
- monitoring poštovních programů, e-mailové korespondence
- monitoring prostoru skrytě spuštěnými mikrofony – prostorový odposlech
- monitoring činnosti uživatele telefonu skrytě spuštěnou kamerou (přední a zadní)
- sledování polohy a pohybu uživatele zařízení
- monitoring spuštěných komunikačních aplikací
- monitoring navštívených webových adres
- monitoring poznámek a kalendáře v telefonu
- monitoring zadávaných hesel a přístupových údajů

O výsledku provedené bezpečnostní kontroly mobilního telefonu – IT OTP (obranně technické prohlídky), je vypracována zpráva, kterou dostává klient k dispozici.

Objednání provedení bezpečnostní kontroly mobilního telefonu na odposlech, monitorovací a špionážní programy na telefonu:
+420 776 222 666

Pavel Maletínský
jednatel GOLDSILVER s.r.o

Mlčeti zlato GOLDSILVER

Mluviti stříbro, mlčeti zlato. GOLDSILVER s.r.o.

Níže k problematice monitoringu přes špionážní a odposlechové aplikace instalované tajně v mobilních telefonech, kdy se pak z mobílního telefonu stává „Černá skříňka života uživatele mobilního telefonu“.

Monitoring pohybu mobilního telefonu
Monitoring pohybu mobilního telefonu je bohužel častým jevem.

odposlech mobilního telefonu

Odposlech a monitoring mobilního telefonu lze nakoupit snadno i na internetu.

Odposlech mobilu a monitoring uživatele

Odposlech mobilního telefonu a monitoring uživatele prostřednictvím špionážní aplikace funguje již dlouho.

Śpionážní program v mobilním telefonu vidí fotografie uživatele a dokáže sám pořizovat skrytě fotografie i videa.

Śpionážní program v mobilním telefonu vidí fotografie uživatele a dokáže dokonce sám pořizovat skrytě fotografie i videa a ta pak posílá útočníkovi, který špionážní program do telefonu nainstaloval .

Screenshot_otisk obrazovky

Screenshot_otisk obrazovky je jednou z funkcí monitorovacího programu v mobilním telefonu. Tajně pořízený snímek obrazovky je opět odeslán útočníkovi.

Kontrola mobilního telefonu na monitorovací programy.

Kontrolu mobilních telefonu na odposlech, monitorovací a špionážní programy je možno objednat u společnosti GOLDSILVER s.r.o. na telefonu +420 776 222 666.

Objednání provedení bezpečnostní kontroly mobilního telefonu na odposlech, monitorovací a špionážní programy na telefonu:
+420 776 222 666
Pavel Maletínský
jednatel GOLDSILVER s.r.o