Odposlech AGENT 12D – dlouhodobý NON-STOP záznam 12 dní

Odposlech „AGENT 12D“ s dlouhodobým NON-STOP záznamem 12 dní, je jediné takto malé zařízení na trhu, které má bez přerušení tak dlouhou dobu záznamu, tedy déle jak 300 hodin nepřetržitého odposlechu se záznamem zvuku ve vysoké kvalitě.

Pro ty okamžiky, kdy je třeba mít jasno.
Pro chvíle, kdy na těžké otázky nebyly dosud odpovědi.
Pro situace, kdy to jinak nejde.
Pro zjištění holé pravdy.

Odposlech Agent 12D s dlouhodobým záznamem

Odposlech Agent 12D

UNIKÁTNÍ VLASTNOST:
Toto provedení odposlechu „AGENT 12D“ umožňuje pořídit bez přerušení dlouhodobý NON-STOP záznam, přes 300 hodin odposlechu prostor. Jeho výhodou je také to, že lze z monitorovaného prostoru odnést pouze vyměnitelnou Micro SD paměťovou kartu s pořízeným odposlechem a zároveň můžete snadno a rychle v odposlechu „AGENT 12D„ vyměnit jak paměťovou kartu, tak  i baterie. Po takovéto výměně baterií a paměťové karty, můžete nerušeně pokračovat v odposlechu prostoru, bez nutnosti odnášet celý odposlech z monitorovaného místa.

Pořízený záznam pak ve speciálním programu v klidu vyhodnotíte na svém PC, poslechnete, uděláte si kopii.
Jedná se o odposlech, který zaznamená do své paměti opravdu vše ve vysoké kvalitě záznamu. Budou nahrané i ty nejtišší události, šeptání, veškeré zvuky.

Konec dohadům, stačí si pak už jen pohodlně pustit pořízený záznam na svém počítači v komfortním vyhodnocovacím a přehrávacím programu, kde jasně uvidíte i graficky celý pořízený záznam. Snadno pak uvidíte místa, kde je ticho, šeptá se, nebo hovoří. Program je samozřejmě součástí dodávky.

Tento odposlech  je vždy v pasivním režimu, tedy nic nevysílá, nelze jej detekovat například měřením kmitočtového spektra.
Vše nahrané si ukládá pouze do své paměti na vyměnitelné Micro SDHC kartě. Nahrávka je samozřejmě chráněna heslem, které si může uživatel libovolně měnit.

Pro své miniaturní rozměry je toto zařízení ideálním pomocníkem pro skryté dlouhodobé monitorování zájmového prostoru, bytu, kanceláře, vozidla a samozřejmě pro diskrétní záznam jakéhokoliv jednání, kdy je třeba citlivé záznamové zařízení – miniaturní odposlech umístit nenápadně. Jedná se bez nadsázky o miniaturní černou skříňku pro záznam všech zvuků z jejího okolí.

Program pro přehrávání pořízeného záznamu – Recorder – manager
Unikátní je i program pro vyhodnocení a poslech zaznamenaných událostí, kdy velmi jednoduše v časové ose vidíte, kde je hlas a kde Ticho, v programu lze vybrat jednotlivá místa záznamu, kopírovat je a zároveň z nich vytvářet samostatné malé soubory se zájmovým obsahem záznamu.


V tabulce jsou uvedené časy při použití napájecích baterií Zinc-Air battery
(Vzduchově-zinkové baterie s označením ZA 675 1,4 V)

Dlouhodobý odposlech se stejnou dobou záznamu přes 300 hodin, tedy přes 12 dní NON-STOP, lze na přání vestavět za příplatek i do jiných spotřebních předmětů a dekorací.

Mikrodiktafon AGENT 12D  -  cena bez DPH 18 600 Kč
Cena s DPH 22 506 Kč

Objednávky na telefonu: +420 776 222 666

NECHCEME VĚDĚT KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE!

Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat.

UPOZORNĚNÍ:

Subjekt, který si zakoupí a používá techniku umožňující akustické a optické monitorování
jakéhokoliv prostoru a osob, by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s veškerými
zákony, zejména o ochraně osobních údajů!

Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití této techniky!