MRA-3 – Paměťový radiový analyzátor (43 MHz – 2.7 GHz)

MRA-3 paměťový radiový analyzátor je speciální přijímač umožňující rychlé proladění a následnou automatickou kontrolu kmitočtového spektra od 43 až do 2700 MHz (2.7 GHz).
Jednotlivé signály lze vyladit, poslouchat a změřit jejich kmitočet i intenzitu. Přístroj má vlastní reproduktor i výstup na sluchátka.

Zkontrolované „štěnic prosté“ radiové spektrum je uloženo v paměti a v šestisekundových intervalech porovnáno s aktuálními signály v zabezpečeném prostoru.
Přítomnost nového signálu je vyhodnocena tříúrovňovou poplachovou signalizací a zároveň je nový signál zapsán do samostatné poplachové paměti.

MRA3 paměťový radiový analyzátor

MRA3 paměťový radiový analyzátor

 • kmitočtový rozsah 43-2700 MHz
 • citlivost pro SN=10dB 50-1200 MHz 20-40 uV 43-50 a 1200-2700 MHz 40-1000 uV
 • demodulace WBFM, NBFM, AM
 • šířka pásma 400 kHz
 • LCD display 2×16 znaků alfanumerický
 • měření síly pole 40 úrovní LCD čárový indikátor
 • měření vzdálenosti vysílače 1mW 1 – 50 m
 • paměť spektra zálohovaná baterií
 • 512 multifrekvenčních kanálů záznamu spektra
 • 16 průběžně aktualizovaných poplachových kanálů
 • identifikační kód proti neoprávněné manipulaci (65536 stavů)
 • jemné doladění + – 1 multifrekvenční kanál
 • automatické scannování 6 sekund/cyklus
 • měření kmitočtů rozsahu 4-4000 MHz, rozlišení 0.1 MHz
 • optická a akustická poplachová signalizace
 • předpoplach (upozornění na přítomnost nového signálu) po každém scannovacím cyklu
 • poplach po 1-20 minutách přítomnosti trvalého signálu
 • časová informace o minulém poplachu: max. 999 min
 • regulovatelný audio výstup s vypínatelným reproduktorem
 • napájení 9V (vestavěná AKU nebo 6F22 baterie)
 • spotřeba SCAN cca 44 mA, OFF pod 4 uA
 • indikace poklesu baterie pod 7V
 • nabíjecí vstup a externí napájení 12-25V DC
 • ochrana proti přepólování
 • výsuvná teleskopická anténa
 • rozměry 136×49x137 mm
 • váha 620 g (včetně baterie)

Ceny:
MRA-3 23 740 Kč bez DPH, 28 488 s DPH
Napáječ MRA/RFD 12V 0,3A 260 Kč

NEW
MRA-3Q
nová verze špičkového paměťového rádiového analyzátoru se síťovou konektivitou pro automatickou selektivní ochranu.
Rozšířené kmitočtové pásmo od 36 MHz do 3600 MHz (3.6 GHz)

MRA3Q paměťový radiový analyzátor se síťovým propojením

MRA3Q paměťový radiový analyzátor se síťovým propojením

 • MRA-3Q – rychlá a podrobná kontrola radiového spektra
 • Rozšířené kmitočtové pásmo od 36 MHz do 3600 MHz (3.6 GHz)
 • Odhalení a vyhledání radiového odposlechu
 • Selektivní analýza radiových signálů
 • Permanentní ochrana prostoru založená na velmi rychlém automatickém porovnávání prověřeného spektra s aktuálními signály
 • Optická i akustická poplachová signalizace nebezpečného signálu
 • Paměť až 100 nebezpečných poplachových signálů včetně časových a statistických údajů
 • Možnost optimalizace referenčního spektra na základě dlouhodobé analýzy
 • Jednoduchá obsluha, zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
 • Určeno jak pro specialisty, tak i pro přímé VIP použití
 • Automatická zvuková dokumentace poplachových událostí, zkvalitnění permanentní ochrany
 • Nastavitelná délka audio záznamů signálů způsobujících poplach
 • Spolehlivé rozpoznání falešných poplachů od skutečného odposlechu
 • Možnost analýzy událostí s časovým odstupem tedy i mimo vlastní VIP jednání
 • Výrazné zkvalitnění optimalizace referenčního spektra na základě dlouhodobé analýzy

MRA-3Q je pokročilá verze speciálního přijímače MRA-3 určeného k ochraně proti radiovému odposlechu v kmitočtovém pásmu 36 až 3600 MHz.
MRA-3Q lze propojit s PC a zvolit vhodný režim automatického nahrávání vzorků signálů, které způsobují poplachy. S pomocí těchto audio nahrávek lze spolehlivě identifikovat zda a jak byl střežený objekt napaden radiovým odposlechem. MRA-3Q lze také použít v rámci systému QM-4000, kde je možné na dálku řídit a sledovat až 32 zařízení.

„Štěnic prosté“ radiové spektrum je jednoduchou instrukcí uloženo do paměti přístroje a dále je automaticky porovnáváno s aktuálními signály v zabezpečeném prostoru. Jakýkoliv nový signál se okamžitě zapisuje do paměti nových signálů a uživatel je o jeho přítomnosti informován víceúrovňovou poplachovou signalizací. Přijímané signály lze vyladit, poslouchat a změřit jejich kmitočet. Statistické údaje o nových signálech zůstávají dlouhodobě uloženy v paměti (i po vypnutí), lze s nimi pracovat a zejména upravovat referenční radiové pozadí tak, aby se na základě dlouhodobého měření optimalizovala odolnost vůči falešným poplachům. K samotnému MRA-3Q lze připojit audio záznamník a zvolit vhodný režim automatického nahrávání vzorků signálů, které způsobují poplach. S pomocí audio nahrávek lze spolehlivě identifikovat zda a jak byl střežený objekt napaden radiovým odposlechem. Sběrnicový systém QM4000 umožňuje zapojení až 32 jednotek MRA-3Q do objektové sítě. Jednotlivé přistroje lze dálkově ovládat, provádět a vyhodnocovat analýzu spektra, archivovat zvukové, kmitočtové i spektrální záznamy, provádět selektivní statisky atd.

QM4000 je optimálním řešením permanentní ochrany objektu, ale i velmi účinný prostředek při provádění OTP – obranně bezpečnostních prověrek.

MRA-3Q zobrazení spektra na PC

MRA-3Q zobrazení spektra na PC

Z grafických výstupů systému QM4000 lze vyhodnotit i přítomnost jinak velmi obtížne identifikovatelných systémů jako spread spectrum, modifikace WiFi, DECT, GSM atd.

Ceny:
MRA-3Q: 25 440,- Kč bez DPH
QMI-2 (MRA bus interface): 3 970,- Kč bez DPH
Napáječ MRA/RFD 12V 0.3A: 260,- Kč bez DPH
Souprava.kabelů QMI/MRA (Q/MRA,232,audio): 284,- Kč bez DPH
Software QM4000 (PC SW -CD): 23 750,- Kč bez DPH

NECHCEME VĚDĚT KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE!

Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat.

UPOZORNĚNÍ:

Subjekt, který si zakoupí a používá techniku umožňující akustické a optické monitorování
jakéhokoliv prostoru a osob, by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s veškerými
zákony, zejména o ochraně osobních údajů!

Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití této techniky!