O společnosti GOLDSILVER s.r.o.

Informace o společnosti GOLDSILVER s.r.o.
Jsme ryze soukromá společnost.
Nejsme na nikom závislí, nečerpáme žádné dotace, jsme 100% samostatní.
Snažíme se o lidský a individuální přístup, hledáme vždy pro klienta nejvhodnější řešení, náš cíl je, aby byl klient spokojený a vracel se k nám.

Nikomu se nezpovídáme, nepřekvapíte nás svým neobvyklým požadavkem.
Naším hlavním mottem jsou dvě slova: „MLČETI ZLATO“.

MAP Detekce - odposlech

MAP Detekce - odposlech

Problematikou odhalování odposlechu, ochrany proti odposlechu a skryté monitorovací technice, se komerčně věnujeme již od r. 1998, kdy byl používán pouze obchodním název MAP Detekce. Činnost byla zaměřena zejména na vyhledávání odposlechu, detekování techniky používané na odposlech a skryté přenosy zvuku, obrazu a dat. Podle požadavku klientů se rozšiřovala činnost o vývoj a dodávání speciálních technologií zejména pro monitoring jakékoliv komunikace a prostoru za použití speciální skryté video – audio techniky, pracující dle individuálního požadavku se záznamem, či přenosem dat.

Webové stránky jsou stále na stejné adrese www.detekce.com .

Od 1.3.2007 vznikla společnost GOLDSILVER s.r.o., jejíž název je spojením dvou slov v angličtině a to GOLD a SILVER, což znamená zlato a stříbro. Tato dvě slova vyjadřují naši základní filozofii – tedy přísloví: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato„.
Zabýváme se nadále stejnou problematikou, zejména činnostmi:

- vyhledávání odposlechu
- vyhledávání skrytých kamer
- vyhledávání jiných monitorovacích skrytých zařízení
- vyhledávání hrozeb monitoringu objektu (jeho sledování) a monitoringu jiných cílů v terénu
- vyhledávání lokalizačních a monitorovacích prostředků (HW i SW produkty)
- prověrky vozidel na odhalení monitorovacích a lokalizačních zařízení
- odhalování odposlechových a monitorovacích programů v počítačích a monitorovacích nástrojů v počítačových sítích
- vyhledávání monitorovacích zařízení umístěných skrytě v terénu.

Dodáváme speciální odposlechové prostředky, dálkově ovládanou operativní techniku  AUDIO – VIDEO – DATA.

Dodáváme speciální monitorovací programy pro mobilní telefony i odposlechové a monitorovací programy pro počítače, jejichž cílem je zajistit ochranu osoby, nebo právnického subjektu, před nelegálním jednáním jiné strany, či subjektu.

Vyvíjíme a dodáváme speciální operativní techniku vyrobenou na míru podle požadavků klienta.

Dodáváme systémy pro inteligentní ochranu perimetru (řešení MAGOS Radar).

Dodáváme termokamery a systémy pro automatické měření teploty lidského těla. Řešení pro screeningové měření teploty osob.

V poslední době se sílícím používáním komerčně snadno dostupných odposlechových a monitorovacích programů v počítačích, chytrých mobilních telefonech a IT sítích, zajišťujeme jejich odhalování, tedy nalezení tajných monitorovacích programů (SW)  i samostatné monitorovací techniky (HW) umístěné přímo v počítačích, klávesnicích, myších nebo na PC sítích. Tyto monitorovací programy i monitorovací technika umístěna v PC dokáže bohužel monitorovat vše, co se děje na počítači i v jeho okolí. Bližší informace naleznete v odkazu: Prověrky PC a počítačových sítí.
Je zarážející, že téměř v 85% všech prověřovaných počítačů, byl nalezen škodlivý soubor, který umožňoval útočníkovi krást citlivá data a mít přehled o veškerém dění na PC. Zároveň byly nalezeny i hardwarové způsoby odposlechu ve spojitost s používáním počítače. Po provedené kontrole je zjednána náprava a PC a IT sítě jsou na přání klienta zabezpečeny.

Společností je od r. 2007 rovněž používána webová adresa: www.goldsilver.cz .

Společnost GOLDSILVER s.r.o. je plátce DPH.

Veškeré činnosti provádíme velmi diskrétně, s maximálním důrazem na ochranu osobních dat klienta, bez hrozby narušení jeho image. Pracujeme spolehlivě pro advokátní kanceláře, právníky, právnické i fyzické osoby.

V případě obranně technických prohlídek proti odposlechu a prohlídek proti skrytým kamerám a monitorovacím programům a zařízením  je služba zajištěna NON-STOP.

Pro klienty vyžadující speciální techniku i speciální služby, jsme připraveni najít nejvhodnější řešení.

Jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.