Vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacích zařízení – Obranně technické prohlídky proti odposlechu – NON-STOP

Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacích zařízení.

Vyhledávání odposlechu a analýza RF spektra

Vyhledávání odposlechu a analýza RF spektra

Vyhledáváme prostorový odposlech prováděný nejen skrytě nainstalovanou monitorovací technikou, skrytými kamerami s citlivými mikrofony, ale odhalujeme i odposlech prováděný prostřednictvím mikrofonů počítačů infikovaných špionážními programy, dále odhalujeme monitoring uživatele počítače nebo chytrého telefonu, který může být neustále sledován, kdy je brutální zásah do soukromí prováděn špionážními – odposlechovými a monitorovacími programy i dodatečně nainstalovaným zařízením tzv. keylogerem na PC, či jiným monitorovacím zařízením na IT sítích.

Obranně technické prohlídky pomáhají ochránit Vaše soukromí, firemní tajemství, výrobní postupy, databáze klientů, osobní údaje a pomáhají tak k udržení a dosažení zisku společnosti, samozřejmě působí preventivně na toho, kdo by chtěl tato citlivá data s nekalým úmyslem monitorovat.

Odposlech dne

Odposlech různými formami je bohužel realitou dnešních dní.

Máte pocit, že někdo ví informace, které by určitě vědět neměl?

Dějí se kolem Vás opravdu divné věci? Něco, co si nedokážete racionálně vysvětlit?
Zaznamenali jste nevysvětlitelné změny ve Vašich soukromých, či firemních prostorách?
Měli jste podivnou návštěvu a najednou Vás napadá, že by po jejím odchodu mohlo někde „něco“ zůstat?

Analýza_RF_spektra_ROHDE & SCHWARZ

OTP - obranně technická prohlídka. Provedení Analýzay RF (radiofrekvenčního) spektra specialistou s REAL-TIME analyzátorem ROHDE & SCHWARZ

Odposlech hovoru - záznamOdposlech hovoru – záznam

Jak snadné je poslouchat a zaznamenávat tisíce hodin cizích hovorů?
Snadné – bohužel ano, je to realita naší současnosti.

A řešení?

Prověrka proti odposlechu a vyhledávání skrytých kamer.

Prověrka proti odposlechu a vyhledávání skrytých kamer.

Obranně technické prohlídky proti odposlechu (OTP), které provádíme:

- vyhledávání prostorového odposlechu – skrytě umístěných mikrofonů, mikrofonů s vysílači, mikrofonů s nahráváním
- odhalování skrytých kamer, minikamer
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v objektech (kanceláře, byty, komerční prostory)
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v exteriérech (zahrady, parky, volná prostranství)
- odhalování odposlechu a monitoringu v počítačích a na PC sítích (špionážní SW i HW)
- vyhledávání tajně umístěné monitorovací a sledovací techniky ve vozidlech, na lodích, v letadlech
- odhalování mikrofonů, minikamer, vysílačů, odposlechové a monitorovací techniky na osobách
- vyhledávání skrytě umístěné odposlechové, monitorovací a sledovací techniky v zavazadlech
- prověřování i jiných prostor dle určení

Objednávky prohlídek proti odposlechu NON-STOP na telefonu +420 776 222 666.
Konzultace k předpokládané prověrce je zdarma.

Obranně technická prohlídka proti odposlechu prováděná specialisty společnosti GOLDSILVER s.r.o. obsahuje mnoho praktických úkonů a měření, které směřují k odhalení odposlechového a monitorovacího prostředku.

Analýza radiofrekvenčního spektra při vyhledávání odposlechu.

Analýza radiofrekvenčního spektra při vyhledávání odposlechu.

Analyzovaný signál ukrytý v ostatních širších signálech RF spektra.

Analyzovaný signál ukrytý v ostatních širších signálech RF spektra.

Mimo jiné OTP obsahuje podrobnou fyzickou kontrolu s demontážemi v prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, obrazu nebo dat z prověřovaného místa.

Odhalování odposlechu. Fyzická kontrola - demontáže.

Odhalování odposlechu. Fyzická kontrola - provedení demontáže rozvodů.

Je prováděno potřebné měření speciálními přístroji, které  detekují – zachytí signály vysílané např. radiomikrofony známé spíš pod pojmem „štěnice“, dále signály vysílané skrytými kamerami tzv. „videoštěnicemi“, GSM odposlechy a pagery, či jinou speciální technikou, která přenáší informace zejména specifickou radiovou cestou, dále cestou GSM, Wi-Fi, Bluetooth, LTE a po vodičích.
Je prováděna rozsáhlá demontáž elektroniky, kterou je prověřovaný prostor vybaven, demontáž zásuvek, vypínačů, elektroinstalačních lišt, demontáž svítidel a zařizovacích předmětů.
Je prováděna kontrola veškerých dutin, kde by mohla být instalována nežádoucí odposlechová a monitorovací technika.

Celý prověřovaný prostor je také kontrolován IR – TERMOKAMEROU, která odhalí skrytě instalovanou techniku ve zdech, stropech, podlahách, dveřních zárubních, nábytku, elektronice a rozvodech.

Vyhledání skryté kamery s mikrofonem zakamuflované v kouřovém detektoru pomocí Termokamery. FLUKE

Vyhledání skryté kamery s mikrofonem zakamuflované v kouřovém detektoru pomocí Termokamery. FLUKE

Vyhledání skryté kamery s mikrofonem v kouřovém detektoru pomocí Termokamery.

Vyhledání skryté kamery s mikrofonem v kouřovém detektoru pomocí Termokamery.

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález odposlechu - radiomikrofonu v roztrojce na 220V umístěné pod digestoří.

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V - detail

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález odposlechu radipmikrofonu v roztrojce na 220V - detail

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v zásuvce

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v zásuvce 220V.

OTP Kontrola prostoru termokamerou

OTP Kontrola prostoru termokamerou

Při fyzické kontrole prověřovaných prostor je často využita speciální INSPEKČNÍ KAMERA na ohebném husím krku, kterou lze prozkoumat nedostupná místa, stropní podhledy, šachty, dutiny ve zdech a podlahách, dutiny v sádrokartonech a ostatní prostory, kam se dá jen těžko dostat.

Inspekční kamera na ohebném krku pro kontrolu nedostupných prostor a šachet

Štěrbiny a různé otvory, za kterými by se mohl skrývat objektiv mikrokamery, jsou prozkoumány speciální KAMEROU S MIKROSKOPICKÝM ROZLIŠENÍM, která spolehlivě odhalí, co ve štěrbině je, například objektiv mikrokamery, tenké kabely ke kamerám i mikrofonům, či vestavěná miniaturní technika. Rovněž je využívána Endoskopická kamera.

Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin

Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin

Je dále provedena kontrola VIDEOSCANNERY, které vyhledávají odvysílané signály skrytých kamer.

Videoscanner - detektor signálů ze skrytých kamer

Videoscanner - detektor signálů ze skrytých kamer

Odhalování skrytých kamer při obranně technické prohlídce proti odposlechu.

Odhalování skrytých kamer při obranně technické prohlídce proti odposlechu.

Je provedena SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA, tedy měření a vyhodnocení celého radiového spektra v prověřovaném prostoru i v jeho okolí.

Prověrka RF - radiofrekvenčního spektra REAL TIME analyzérem Rohde & Schwarz.

Prověrka RF - radiofrekvenčního spektra REAL-TIME spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz.

Je prováděna i nekompromisní a přesná analýza formou měření do tzv. Triangulace RF spektra – provedena specialistou s měřícím vozidlem a s přístrojem – REAL-TIME Spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz (popis a ukázky níže).

Mapa měření objektu při OTP prověrce.

Mapa měření objektu při OTP prověrce.

Spektrální analýza spolehlivě zobrazí a odhalí veškeré odposlechové prostředky, a jiné technické prostředky, které vysílají svůj signál do okolí.

Analýza a prověření radiofrekvenčního spektra.

Analýza a prověření radiofrekvenčního spektra.

Specialista ihned vidí pomoci grafického znázornění jednotlivých přesně naměřených kmitočtů, jak vypadá radiové spektrum v právě prověřovaném prostoru a v jeho okolí.

Je rovněž provedena kontrola síťových rozvodů a vedení, s cílem zjistit přenos odposlechu – audia – videa – dat po metalických vodičích.
Při provádění Obranně technické prohlídky se zaměřujeme i na prověření radiového spektra v širším okolí prověřovaného objektu, čímž jsou často nalezeny cizí signály od různých štěnic-radiomikrofonů, minikamer-videoštěnic, které vysílají své signály například i z jiného, než prověřovaného objektu, bytu, kanceláře a náš klient dostane poté i případnou informaci o  takto zjištěných cizích odposlechových a monitorovacích prostředcích.

Provedení kompletní OTP zahrnuje pro zjištění a odhalení pasivních odposlechových prostředků, které nic nevysílají, rozsáhle provedené  demontáže zařizovacích předmětů a elektroniky. Tato činnost – kontrolní demontáže, je zaměřena na zjištění a odhalení monitorovací – špionážní techniky, která právě nic nevysílá, je v nečinnosti, nebo zapisuje pouze do své paměti, kdy tajně nahrává události ze svého okolí. Případně je odhalena i technika, které došly baterie a nebo zůstala kdesi zapomenuta.

OTP Vyhledávání odposlechu při fyzické kontrole elektrických zařízení.

OTP Vyhledávání odposlechu při fyzické kontrole elektrických zařízení.

Prověrka proti odposlechu - demontáž při fyzické kontrole prověřovaného prostoru.

OTP Prověrka proti odposlechu a monitorovacím zařízením. Provedení demontáží elektrických rozvodů a lišt strukturované kabeláže při fyzické kontrole prověřovaného prostoru.

OTP demontáž elektroniky

OTP Provedení demontáže elektroniky při prováděné kontrole na vyhledávání odposlechu a skrytých kamer.

OTP demontáž zásuvek

OTP a provedení fyzické kontroly při demontáži zásuvek a rozvodů.

OTP prověrka podhledů

OTP Provedená prověrka podhledů pro vyhledávání monitorovací techniky.

OTP prověrka a demontáž elektroniky

OTP Provedení fyzické prověrky a demontáže elektroniky s cílem odhalit odposlechový prostředek

Triangulace RF spektra

Pro klienty, kteří vyžadují nekompromisní řešení, tedy vysoce odbornou službu pro vyhledávání odposlechových, špionážních, monitorovacích zařízení a zároveň zjištění podezřelých aktivit, které pracují jak s maskovaným přenosem v radiofrekvenčním spektru, tak po metalických vodičích, nabízíme službu průzkumu a měření RF spektra celé lokality, v kterém se nachází zároveň i prověřovaný prostor.

Analýza radiofrekvenčního spektra - signály.

Analýza radiofrekvenčního spektra - signály.

Touto službou jsou zjištěné i podezřelé signály z okolí prověřovaného místa, které jsou vysílány monitorovacími a odposlechovými prostředky. Tato služba se věnuje i signálům GSM, 3G, LTE, UMTS, WiFi, BLUETOOTH a všem dalším signálům, v prověřovaném místě a samozřejmě i podezřelým signálům, které se za ně vydávají, případně jsou umístěné přímo v jejich spektrech, nebo v jejich bezprostředním okolí. Tyto jinak legální signály, které jsou běžně všude kolem nás, mohou být ale zároveň koncovým signálem monitorovacího-odposlechového prostředku, který je tajně nainstalován v prověřovaném prostoru a tuto konektivitu využívá. V tomto případě je měřena i intenzita uvnitř prověřovaného prostoru a nebezpečný signál je dohledáván směrovými anténami.

Při této prověrce je používaná přesná měřící technika
Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz – REAL TIME ANALYZER obsluhovaný specialistou s potřebným odborným vzděláním a hlavně bohatými zkušenostmi z prováděných OTP – obranně technických prohlídek.

Je provedeno primární měření lokality měřícím vozidlem, kdy je v zájmové lokalitě provedeno načtení všech signálů.
Následuje měření uvnitř kontrolovaného prostoru, prověřování všech signálů a dohledávání podezřelých signálů, jak v analyzovaném RF spektru, tak na sítích metalických rozvodů.
Měření na sítích metalických rozvodů a jejich prověření zjistí případně zde přenášené signály (AUDIO – odposlech, VIDEO – odposlech s obrazem, DATA – různé datové toky).

Popis úkonů vykonávaných při Triangulaci RF spektra v prověřovaném prostoru:

– Analýza zvukového spektra v kmitočtovém rozsahu 10Hz – 100kHz.
Slouží ke zjištění a prokázání přítomnosti ultrazvuku. (Úkolem tohoto procesu je odhalení ultrazvukového přenosu monitorovacího prostředku buď v podobě modulovaného audia, nebo dat.)
- Kontrola síťových rozvodů analýzou v kmitočtové doméně.
- Triangulace RF spektra do 6GHz včetně klasifikace všech signálů.
- Real-time analýza RF spektra do 7GHz (klasifikace fyzické vrstvy).

Níže následují fotografie zobrazující práci specialisty při vyhledávání a analýze signálů se Spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz – REAL TIME ANALYZER, kdy jsou při práci používány různé druhy směrových antén, případně doplněné o speciální filtry, určené pro přesné  dohledávání specifického signálu. Zároveň je specialistou prováděna důsledná analýza signálu a jeho výskytu v prověřovaném prostoru.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_07

OTP - specialista se spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz - dohledání signálu.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_014

OTP - spektrální analyzátory Rohde & Schwarz při prováděné prověrce signálů.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_012

OTP - spektrální analyzátory Rohde & Schwarz při prováděné prověrce signálů, vedle nich položené směrové antény pro různá pásma.

Vyhledávání zdroje signálu směrovou anténou

Vyhledávání zdroje signálu směrovou anténou

OTP – Specialista se spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz při prováděné prověrce signálů a vyhledávání zdroje signálu směrovou anténou.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_011

OTP - spektrální analyzátor Rohde & Schwarz při prováděném směrovém vyhledání signálu a nalezení jeho zdroje.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_013

OTP - směrová anténa Rohde & Schwarz při prováděné prověrce signálů.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_08

OTP - specialista se směrovou anténou a spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz při dohledávání zdroje signálu.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_01

OTP spektrální analyzátor Rohde & Schwarz - vyhledávání a prověřování signálů.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_02

OTP spektrální analyzátor Rohde & Schwarz - vyhledávání a prověřování signálů.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_03

OTP spektrální analyzátor Rohde & Schwarz - prověřování signálu.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_04

OTP spektrální analyzátor Rohde & Schwarz - vyhledávání a prověřování signálů.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_05

OTP spektrální analyzátor Rohde & Schwarz - vyhledávání a prověřování jednotlivých signálů.

Výsledkem služby TRIANGULACE RF SPEKTRA je kompletní protokol o měření, kde jsou pojmenovány a rozlišeny jednotlivé naměřené signály a je určeno, zda pochází z prověřovaného prostoru a nebo jím pouze procházejí.
Zároveň je jasně dohledáno místo podezřelého signálu v prověřovaném prostoru, případně v sousední místnosti, kanceláři, nebo sousedícím podlaží. Signál je důkladně analyzován v různých vrstvách a je provedeno testování na jeho různé vlastnosti, aby bylo zřejmé, zda se jedná pouze o rušení – tedy zdrojem signálu je vedlejší produkt činnosti například různé elektroniky, která má své parazitní vyzařování, nebo zda se jedná skutečně o signál, který je nebezpečný a přenáší data, audio, video, z prověřovaného místa.

Další možnosti prověrek:

Dokážeme zároveň provést i důkladnou kontrolu počítačů a počítačových sítí, které jsou čím dál více zneužívány pro monitoring okolí počítače – zejména se jedná o on-line odposlech, zaznamenávaný odposlech prostoru, který je později z paměti PC exportován datovým přenosem na místo, kde si útočník v klidu vše poslechne.

Hojně je rovněž rozšířeno používání tzv. „Keylogerů“, které mohou být jak hardwarem, tak softwarem dodatečně nahraným v PC,  který monitoruje počítač. Nežádoucí záznamové programy – Keylogery monitorují pak veškeré dění na počítači, zejména zaznamenávají stisky kláves, hlídají navštěvované webové stránky, informují o veškeré činnosti uživatele počítače, tedy hlásí útočníkovi spouštěné programy, zaznamenávají hesla a přístupové i osobní údaje.

Tyto informace má pak útočník k dispozici a může je libovolně zneužívat ve svůj prospěch. SW a HW Keylogery rovněž umožňují provádět sejmutí obrazu displeje, tedy sejmou obraz z právě vykonávané činnosti, zaznamenávají veškeré prohlížené události a tyto zmonitorované činnosti uživatele počítače pak odešlou při každém kliknutí myši, nebo stisku tlačítka ENTER útočníkovi a tento je pak doslova „v obraze“, co se právě děje. V případě, že je PC vybaven webovou kamerou a mikrofonem, dokáže se útočník prostřednictvím PC dívat do prostoru  a slyšet vše, ačkoliv dioda u webové kamery nesvítí, ale tato „webka“ je tajně spuštěna a přenáší obraz i zvuk po síti jinam …
Více o této kontrole naleznete v odkazu: Prověrky PC a počítačových sítí proti odposlechu.

Další prováděnou službou jsou Osobní kontroly proti skrytým zařízením, na osobách.
Tato prověrka se věnuje různě umístěným odposlechovým mikrofonům a mikrodiktafonům, radiofrekvenčním odposlechům, skrytým kamerám v oděvu, či v zařízeních, taškách, kdy jsou tyto prostředky tajně umístěny v oblečení, doplňcích, či na těle jednajícího.
Blíže tuto službu najdete v odkazu: Osobní kontroly proti skrytým mikrofonům skrytým kamerám a mikrodiktafonům.

Co se skrývá pod oblekem?

Co se skrývá pod oblekem?

V případě, že nás chcete kontaktovat z důvodu podezření, že jste odposloucháváni, zvažte prosím místo, odkud to provedete. Není vhodné volat například z bytu, kanceláře, či jiných prostor, které později budete chtít prověřit.
Cena prověrek na dotaz, dle stupně provedení a velikosti prověřovaného prostoru.

Obranně technická prohlídka proti odposlechu a RF spektrum

Obranně technická prohlídka proti odposlechu. RF spektrum.

Váháte-li, zda je pro Vás OTP – obranně technická prohlídka proti odposlechům, kontrola PC, nebo osobní kontrola proti skrytým mikrofonům a tajně umístěným minikamerám vhodná, domluvte si nezávaznou a anonymní konzultaci.

Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o.
Tel: +420 776 222 666