Vyhledávání odposlechu – Obranně technické prohlídky proti odposlechu – NON-STOP

Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí vyhledávání odposlechu, skrytých kamer, monitorovacích zařízení, odhaluje odposlech a monitoring počítačů a PC sítí speciálními programy i dodatečně nainstalovaným špionážním hw.

Odposlech dne

Odposlech dne

Máte pocit, že někdo ví informace, které by určitě vědět neměl?

Dějí se kolem Vás divné věci?
Zaznamenali jste nevysvětlitelné změny ve Vašich prostorách?
Měli jste podivnou návštěvu a najednou Vás napadá, že by po jejím odchodu mohlo někde „něco“ zůstat?

Odposlech hovoru - záznam

Odposlech hovoru – záznam

Jak snadné je poslouchat a zaznamenávat tisíce hodin cizích hovorů? Snadné – bohužel, je to realita.

A řešení?

Obranně technické prohlídky proti odposlechu (OTP):

- vyhledávání prostorového odposlechu – skrytě umístěných mikrofonů, mikrofonů s vysílači, mikrofonů s nahráváním
- odhalování skrytých kamer, minikamer
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v objektech (kanceláře, byty, komerční prostory)
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v exteriérech (zahrady, parky, volná prostranství)
- odhalování odposlechu a monitoringu v počítačích a na PC sítích (špionážní sw i hw)
- vyhledávání tajně umístěné monitorovací a sledovací techniky ve vozidlech, na lodích, v letadlech
- odhalování mikrofonů, minikamer, vysílačů, odposlechové a monitorovací techniky na osobách
- vyhledávání skrytě umístěné odposlechové, monitorovací a sledovací techniky v zavazadlech
- prověřování i jiných prostor dle určení

Objednávky prohlídek proti odposlechu NON-STOP na telefonu +420 776 222 666

Obranně technická prohlídka proti odposlechu prováděná specialisty společnosti GOLDSILVER s.r.o. obsahuje řadu praktických úkonů a měření, které směřují k odhalení odposlechového prostředku.
Mimo jiné OTP obsahuje podrobnou fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, obrazu nebo dat z prověřovaného místa.
Je prováděno potřebné měření speciálními přístroji, které  detekují – zachytí signály vysílané např. radiomikrofony známé spíš pod pojmem „štěnice“, dále signály vysílané skrytými kamerami tzv. „videoštěnicemi“, GSM odposlechy a pagery, či jinou speciální technikou, která přenáší informace zejména radiovou cestou, cestou GSM, Wi-Fi, Bluetooth, po vodičích.
Celý prověřovaný prostor je také kontrolován IR – TERMOKAMEROU, která odhalí skrytě instalovanou techniku ve zdech, stropech, podlahách, dveřních zárubních, nábytku, elektronice a rozvodech.

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V umístěné pod digestoří.

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V - detail

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V - detail

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v zásuvce

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v zásuvce 220V.

Kontrola prostoru proti mikrofonům a skrytým kamerám IR - Termokamerou

Kontrola prostoru proti mikrofonům a skrytým kamerám IR - Termokamerou

Při fyzické kontrole prověřovaných prostor je často využita speciální INSPEKČNÍ KAMERA na ohebném husím krku, kterou lze prozkoumat nedostupná místa, stropní podhledy, šachty, dutiny ve zdech a podlahách, dutiny v sádrokartonech a ostatní prostory, kam se dá jen těžko dostat.

Inspekční kamera na ohebném krku pro kontrolu nedostupných prostor a šachet

Štěrbiny a různé otvory, za kterými by se mohl skrývat objektiv mikrokamery, jsou prozkoumány speciální KAMEROU S MIKROSKOPICKÝM ROZLIŠENÍM, která spolehlivě odhalí, co ve štěrbině je, například objektiv mikrokamery.

Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin

Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin

Je dále provedena kontrola VIDEOSCANNEREM, který vyhledává odvysílané signály skrytých kamer.

Videoscanner - detektor signálů ze skrytých kamer

Videoscanner - detektor signálů ze skrytých kamer

Je provedena SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA, tedy měření a vyhodnocení celého radiového spektra v prověřovaném
prostoru i v jeho okolí.

Protokol_spektrum

Spektrální analýza spolehlivě zobrazí a odhalí veškeré odposlechové prostředky, které vysílají svůj signál do okolí.

merici_protokol_spektra

Specialista může ihned vidět pomocí grafického znázornění jednotlivých kmitočtů, jak vypadá radiové spektrum v  právě prověřovaném prostoru .

Spectrum_protokol1

Je rovněž provedena kontrola síťových rozvodů a vedení, s cílem zjistit přenos odposlechu po vodičích.

Při provádění Obranně technické prohlídky se zaměřujeme i na prověření radiového spektra v širším okolí
prověřovaného objektu, čímž jsou často nalezeny signály od různých štěnic-radiomikrofonů, minikamer-videoštěnic, které vysílají své signály například i z jiného, než prověřovaného objektu, bytu, kanceláře a náš klient dostane poté i případnou nahrávku takto zjištěných cizích odposlechových prostředků.

Provedení kompletní OTP zahrnuje pro odhalení pasivních odposlechových prostředků DETEKTOR NELINEARIT, který reaguje na skrytou elektroniku, která právě nevysílá, nebo pouze do své paměti nahrává události ze svého okolí.Doporučujeme zároveň provést i důkladnou kontrolu počítačů a počítačových sítí, které jsou čím dál více zneužívány pro monitoring okolí počítače – zejména se jedná o on-line odposlech, zaznamenávaný odposlech prostoru, který je později z paměti PC exportován datovým přenosem na místo, kde si útočník v klidu vše poslechne. Hojně je rovněž rozšířeno používání tzv. „Keylogerů“, které mohou být softwarem dodatečně nahraným v PC, nebo i přidaným hardware, které monitoruje PC. Keylogery monitorují pak veškeré dění na počítači, zejména zaznamenávají stisky kláves, hlídají navštěvované webové stránky, informují o veškeré činnosti uživatele počítače, tedy hlásí útočníkovi spouštěné programy, zaznamenávají hesla a přístupové i osobní údaje. Tyto informace má pak útočník k dispozici a může je libovolně zneužívat ve svůj prospěch. Keylogery rovněž umožňují provádět print screen obrazovky, tedy sejmou obraz právě prohlížené události a tento pak odešlou při každém kliknutí myši, nebo stisku tlačítka Enter útočníkovi a tento je pak doslova „v obraze“, co se právě děje. V případě, že je PC vybaven webovou kamerou a mikrofonem, dokáže se útočník prostřednictvím PC dívat do prostoru  a slyšet vše, ačkoliv dioda u webové kamery nesvítí, ale tato „webka“ je tajně spuštěna a přenáší obraz i zvuk po síti jinam …

Více o této kontrole naleznete v odkazu:

Prověrky PC a počítačových sítí proti odposlechu.
Další prováděnou službou jsou Osobní kontroly proti skrytým mikrofonům a mikrodiktafonům – odposlechům umístěným na těle jednajícího, blíže najdete v odkazu:

Osobní kontroly proti skrytým mikrofonům a mikrodiktafonům

Co se skrývá pod oblekem?

Co se skrývá pod oblekem?

V případě, že nás chcete kontaktovat z důvodu podezření, že jste odposloucháváni, zvažte prosím místo, odkud to provedete. Není vhodné volat například z bytu, kanceláře, či jiných prostor, které později budete chtít prověřit. Nejlepším řešením je anonymní telefonní budka …

Cena prověrek na dotaz, dle stupně provedení a velikosti prověřovaného prostoru.

Ceny OTP – obranně technických prohlídek proti odposlechu a monitoringu pouze na dotaz.

Váháte-li, zda je pro Vás OTP – obranně technická prohlídka proti odposlechům, kontrola PC, nebo osobní kontrola proti skrytým mikrofonům a tajně umístěným minikamerám vhodná, domluvte si nezávaznou a anonymní konzultaci.

Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o.
Tel: +420 776 222 666

NECHCEME VĚDĚT KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE!

Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat.