Vyhledávání odposlechu – Obranně technické prohlídky proti odposlechu – NON-STOP

Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí vyhledávání odposlechu, skrytých kamer, monitorovacích zařízení, odhaluje odposlech a monitoring počítačů a PC sítí speciálními programy i dodatečně nainstalovaným špionážním hw.

Odposlech dne

Odposlech dne

Máte pocit, že někdo ví informace, které by určitě vědět neměl?

Dějí se kolem Vás opravdu divné věci? Něco, co si nedokážete racionálně vysvětlit?
Zaznamenali jste nevysvětlitelné změny ve Vašich prostorách?
Měli jste podivnou návštěvu a najednou Vás napadá, že by po jejím odchodu mohlo někde „něco“ zůstat?

Odposlech hovoru - záznam

Odposlech hovoru – záznam

Jak snadné je poslouchat a zaznamenávat tisíce hodin cizích hovorů? Snadné – bohužel ano, je to realita.

A řešení?

Obranně technické prohlídky proti odposlechu (OTP):

- vyhledávání prostorového odposlechu – skrytě umístěných mikrofonů, mikrofonů s vysílači, mikrofonů s nahráváním
- odhalování skrytých kamer, minikamer
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v objektech (kanceláře, byty, komerční prostory)
- vyhledávání skryté monitorovací techniky v exteriérech (zahrady, parky, volná prostranství)
- odhalování odposlechu a monitoringu v počítačích a na PC sítích (špionážní sw i hw)
- vyhledávání tajně umístěné monitorovací a sledovací techniky ve vozidlech, na lodích, v letadlech
- odhalování mikrofonů, minikamer, vysílačů, odposlechové a monitorovací techniky na osobách
- vyhledávání skrytě umístěné odposlechové, monitorovací a sledovací techniky v zavazadlech
- prověřování i jiných prostor dle určení

Objednávky prohlídek proti odposlechu NON-STOP na telefonu +420 776 222 666

Obranně technická prohlídka proti odposlechu prováděná specialisty společnosti GOLDSILVER s.r.o. obsahuje řadu praktických úkonů a měření, které směřují k odhalení odposlechového prostředku.
Mimo jiné OTP obsahuje podrobnou fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, obrazu nebo dat z prověřovaného místa.
Je prováděno potřebné měření speciálními přístroji, které  detekují – zachytí signály vysílané např. radiomikrofony známé spíš pod pojmem „štěnice“, dále signály vysílané skrytými kamerami tzv. „videoštěnicemi“, GSM odposlechy a pagery, či jinou speciální technikou, která přenáší informace zejména radiovou cestou, cestou GSM, Wi-Fi, Bluetooth, po vodičích.
Je prováděna rozsáhlá demontáž elektroniky, kterou je prověřovaný prostor vybaven, demontáž zásuvek, vypínačů, elektroinstalačních lišt, demontáž svítidel a zařizovacích předmětů.
Je provádena kontrola veškerých dutin, kde by mohla být instalována nežádoucí odposlechová a monitorovací technika.
Celý prověřovaný prostor je také kontrolován IR – TERMOKAMEROU, která odhalí skrytě instalovanou techniku ve zdech, stropech, podlahách, dveřních zárubních, nábytku, elektronice a rozvodech.

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V umístěné pod digestoří.

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V - detail

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V - detail

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v zásuvce

Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v zásuvce 220V.

Kontrola prostoru proti mikrofonům a skrytým kamerám IR - Termokamerou

Kontrola prostoru proti mikrofonům a skrytým kamerám IR - Termokamerou

Při fyzické kontrole prověřovaných prostor je často využita speciální INSPEKČNÍ KAMERA na ohebném husím krku, kterou lze prozkoumat nedostupná místa, stropní podhledy, šachty, dutiny ve zdech a podlahách, dutiny v sádrokartonech a ostatní prostory, kam se dá jen těžko dostat.

Inspekční kamera na ohebném krku pro kontrolu nedostupných prostor a šachet

Štěrbiny a různé otvory, za kterými by se mohl skrývat objektiv mikrokamery, jsou prozkoumány speciální KAMEROU S MIKROSKOPICKÝM ROZLIŠENÍM, která spolehlivě odhalí, co ve štěrbině je, například objektiv mikrokamery.

Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin

Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin

Je dále provedena kontrola VIDEOSCANNEREM, který vyhledává odvysílané signály skrytých kamer.

Videoscanner - detektor signálů ze skrytých kamer

Videoscanner - detektor signálů ze skrytých kamer

Je provedena základní SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA, tedy měření a vyhodnocení celého radiového spektra v prověřovaném prostoru i v jeho okolí.
Můžeme provést i nekompromisní a přesnou analýzu formou měření tzv.
Triangulace RF spektra provedenou specialistou s měřícím vozidlem a s přístrojem – Spektrální analyzér Rohde & Schwarz (popis a ukázky níže).

Protokol_spektrum

Spektrální analýza spolehlivě zobrazí a odhalí veškeré odposlechové prostředky, které vysílají svůj signál do okolí.

merici_protokol_spektra

Specialista může ihned vidět pomocí grafického znázornění jednotlivých kmitočtů, jak vypadá radiové spektrum v  právě prověřovaném prostoru .

Spectrum_protokol1

Je rovněž provedena kontrola síťových rozvodů a vedení, s cílem zjistit přenos odposlechu – audia – videa – dat  po vodičích.

Při provádění Obranně technické prohlídky se zaměřujeme i na prověření radiového spektra v širším okolí prověřovaného objektu, čímž jsou často nalezeny signály od různých štěnic-radiomikrofonů, minikamer-videoštěnic, které vysílají své signály například i z jiného, než prověřovaného objektu, bytu, kanceláře a náš klient dostane poté i případnou nahrávku takto zjištěných cizích odposlechových prostředků.

Provedení kompletní OTP zahrnuje pro zjištění a odhalení pasivních odposlechových prostředků, které nic nevysílají, rozsáhlé demontáže zařizovacích předmětů a elektroniky. Tato činnost – kontrolní demontáže, je zaměřena na zjištění a odhalení skrytě nainstalované odposlechové a monitorovací – špionážní techniky, která právě nic nevysílá, je v nečinnosti, nebo zapisuje pouze do své paměti  a nahrává události ze svého okolí.

OTP demontáž elektroniky

OTP demontáž elektroniky

OTP demontáž zásuvek

OTP demontáž zásuvek

OTP prověrka podhledů

OTP prověrka podhledů

OTP prověrka a demontáž elektroniky

OTP prověrka a demontáž elektroniky


Triangulace RF spektra

Pro klienty, kteří vyžadují nekompromisní řešení, tedy vysoce odbornou službu pro vyhledávání odposlechových, špionážních, monitorovacích zařízení a zároveň zjištění podezřelých aktivit, které pracují jak s maskovaným přenosem v radiofrekvenčním spektru, tak po metalických vodičích vodičích, nabízíme Službu průzkumu a měření RF spektra celé lokality, v kterém se nachází zároveň i prověřovaný prostor.

Touto službou jsou zjištěné i podezřelé signály z okolí prověřovaného místa, které jsou vysílány monitorovacími a odposlechovými prostředky . Tato služba se věnuje i signálům GSM, 3G, LTE, UMTS, WiFi, BLUETOOTH a všem podezřelým signálům, v prověřovaném místě a samozřejmě i podezřelým signálům, které se za ně vydávají, případně jsou umístěné přímo v jejich spektrech, nebo v jejich bezprostředním okolí. Tyto jinak legální signály, které jsou běžně všude kolem nás, mohou být ale zároveň koncovým signálem monitorovacího-odposlechového prostředku, který je tajně nainstalován v prověřovaném prostoru a tuto konektivitu využívá.

Při této prověrce je používaná přesná měřící technika
Spektrálním analyzér Rohde & Schwarz – REAL TIME ANALYZER obsluhovaná specialistou s potřebným odborným vzděláním a hlavně bohatými zkušenostmi z prováděných OTP – obranně technických prohlídek.

Je provedeno primární měření lokality měřícím vozidlem, kdy je v zájmové lokalitě provedeno načtení všech signálů.
Následuje měření uvnitř kontrolovaného prostoru a dohledávání podezřelých signálů, jak v analyzovaném RF spektru, tak na sítích metalických rozvodů.
Měření na sítích metalických rozvodů zjistí jak přenášené signály (AUDIO – odposlech, VIDEO – odposlech s obrazem, DATA – různé datové toky).

Popis úkonů vykonávaných při Triangulaci RF spektra v prověřovaném prostoru:

Triangulace RF spektra do 6GHz včetně klasifikace všech signálů.
Real-time analýza RF spektra do 7GHz (klasifikace fyzické vrstvy).
Kontrola síťových rozvodů analýzou v kmitočtové doméně.

Ukázky práce specialisty při vyhledávání signálů
se Spektrálním analyzérem Rohde & Schwarz – REAL TIME ANALYZER,
kdy jsou při práci používány různé druhy směrových antén, případně doplněné o speciální filtry signálů, určené pro přesné  dohledávání specifického signálu.
Zároveň je specialistou prováděna důsledná analýza signálu a jeho výskytu v prověřovaném prostoru.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_07

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_07

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_014

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_014

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_012

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_012

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_015

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_015

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_011

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_011

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_013

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_013

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_08

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_08

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_01

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_01

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_02

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_02

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_03

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_03

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_04

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_04

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_05

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_05

Výsledkem služby TRIANGULACE RF SPEKTRA je kompletní protokol o měření, kde jsou pojmenovány a rozlišeny jednotlivé naměřené signály a je určeno, zda pochází z prověřovaného prostoru a nebo jím pouze procházejí.
Zároveň je jasně dohledáno místo podezřelého signálu v prověřovaném prostoru, případně v sousední místnosti, kanceláři, nebo sousedícím podlaží. Signál je důkladně analyzován v různých vrstvách a na jeho různé vlastnosti, aby bylo zřejmé, zda se jedná pouze o rušení – tedy vedlejší produkt činnosti například různé elektroniky, která má své parazitní vyzařování, nebo zda se jedná skutečně o signál, který je škodlivý a přenáší data, audio, video, z prověřovaného místa.

Další možnosti prověrek:

Dokážeme zároveň provést i důkladnou kontrolu počítačů a počítačových sítí, které jsou čím dál více zneužívány pro monitoring okolí počítače – zejména se jedná o on-line odposlech, zaznamenávaný odposlech prostoru, který je později z paměti PC exportován datovým přenosem na místo, kde si útočník v klidu vše poslechne.

Hojně je rovněž rozšířeno používání tzv. „Keylogerů“, které mohou být jak hardwarem, tak softwarem dodatečně nahraným v PC,  který monitoruje počítač. Nežádoucí záznamové programy – Keylogery monitorují pak veškeré dění na počítači, zejména zaznamenávají stisky kláves, hlídají navštěvované webové stránky, informují o veškeré činnosti uživatele počítače, tedy hlásí útočníkovi spouštěné programy, zaznamenávají hesla a přístupové i osobní údaje.

Tyto informace má pak útočník k dispozici a může je libovolně zneužívat ve svůj prospěch. Keylogery rovněž umožňují prováděts ejmutí obrazu displeje, tedy sejmou obraz z právě vykonávané činnosti, zaznamenávají veškeré prohlížené události a tyto zmonitorované činnosti uživatele počítače pak odešlou při každém kliknutí myši, nebo stisku tlačítka ENTER útočníkovi a tento je pak doslova „v obraze“, co se právě děje. V případě, že je PC vybaven webovou kamerou a mikrofonem, dokáže se útočník prostřednictvím PC dívat do prostoru  a slyšet vše, ačkoliv dioda u webové kamery nesvítí, ale tato „webka“ je tajně spuštěna a přenáší obraz i zvuk po síti jinam …
Více o této kontrole naleznete v odkazu: Prověrky PC a počítačových sítí proti odposlechu.

Další prováděnou službou jsou Osobní kontroly proti skrytým mikrofonům a mikrodiktafonům – odposlechům umístěným na těle jednajícího,blíže najdete v odkazu: Osobní kontroly proti skrytým mikrofonům a mikrodiktafonům

Co se skrývá pod oblekem?

Co se skrývá pod oblekem?

V případě, že nás chcete kontaktovat z důvodu podezření, že jste odposloucháváni, zvažte prosím místo, odkud to provedete. Není vhodné volat například z bytu, kanceláře, či jiných prostor, které později budete chtít prověřit. Nejlepším řešením je anonymní telefonní budka …

Cena prověrek na dotaz, dle stupně provedení a velikosti prověřovaného prostoru.

Ceny OTP – obranně technických prohlídek proti odposlechu a monitoringu pouze na dotaz.

Váháte-li, zda je pro Vás OTP – obranně technická prohlídka proti odposlechům, kontrola PC, nebo osobní kontrola proti skrytým mikrofonům a tajně umístěným minikamerám vhodná, domluvte si nezávaznou a anonymní konzultaci.

Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o.
Tel: +420 776 222 666

NECHCEME VĚDĚT KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE!

Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat.