Monitorovací a kontrolní software pro sledování činnosti na počítači. Odhalte pravdu.

Monitorovací a kontrolní SW

Monitorovací a kontrolní SW

Monitorovací a kontrolní software zjistí skrytě veškeré činnosti uživatele počítače, které jsou potřebné pro podrobnou analýzu jeho chování.

Jedná se o mocný nástroj pro zachycení pravdy v její syrové podobě. Zjistíte skutečnosti, které měly zůstat utajeny.

Monitorovací a kontrolní software odpoví na zásadní otázky, které si často klade například majitel firmy, vedoucí pracovní i další osoby. Jaké to jsou otázky?
Kdo jak pracuje?
Kdo podvádí?
Kdo krade firemní data?
Kdo předstírá práci?
Kdo poškozuje firmu?

Toto vše zjistí skrytě a bezpečně kontrolní monitorovací software s inteligentním vyhodnocováním činnosti každého uživatele PC.

Produkt slouží k nekompromisnímu odhalení nežádoucích činností, které Vás mohou poškozovat, možná i zničit.
Zvyšte efektivitu, udělejte si pořádek ve firmě, zabraňte úniku informací, ohodnoťte spravedlivě ty, kteří skutečně pracují a jsou pro Vás přínosem.

Tento kontrolní mechanismus s monitorovacím programem vytvoří bezpečnostní síť, která je vytvořena přímo dle vašich potřeb, požadavků a představ. Kontrolní a monitorovací licence, nasazené do počítačů v rámci Vaší organizace, zajistí skrytě a účinně monitoring všech jevů a posune Vás dál. Ochrání Vaši společnost před mnohými hrozbami. Zjistí pravdu.

Monitorovací a kontrolní software je skryté řešení i pro firmy, které potřebují mít jasno v zásadních otázkách, jež ovlivňují úspěch společnosti:

- kdo jak pracuje a kdo se většinou jen baví, spouští hry, seznamuje se, chatuje na sociálních sítích (Facebook, Skype, Messenger, ICQ, a jiné)
- kdo krade firemní data
- jakou cestou unikají informace
- kdo plýtvá firemními prostředky
- kdo je neefektivní zaměstnanec
- kdo co kopíruje
- kdo co tiskne
- kdo se snaží podívat tam, kam nemá  /například slídí v rámci firemní sítě, v ostatních PC/
- kdo ohrožuje úmyslně, či neúmyslně /svým nebezpečným chováním/ Vaši společnost

Nasazením tohoto nástroje získáte kompletní přehled o veškerém dění na jednotlivých pracovištích, na jednotlivých PC.

Získáte důkazy proti nepoctivým zaměstnancům. Odstraníte nežádoucí dohady, kdo poškozuje společnost.
Systém umožňuje vhodným nastavením vymezit soukromí každého jednotlivce – zaměstnance tak, aby nedošlo například ke čtení jeho soukromé pošty.

Můžete takto zamezit velkým finančním ztrátám, odhalit chování zaměstnance, který se chystá například odejít a již poškozuje společnost.
Můžete samozřejmě omezit značnou část mzdových nákladů.

Firma a její úspěch je závislá na způsobu řízení a kontroly

Licence kontrolního a monitorovacího SW zároveň ve Vaší společnosti nastaví jasná pravidla, pomocí kterých se stane Vaše firma bezpečnější, budete včas varováni před hrozbami, které by mohly nežádoucí činností zaměstnanců hrozit. Lze nastavit různé úrovně přístupu jednotlivých osob – zaměstnanců v systému, tedy kdo kam smí, kam ne.

Lze nastavit jednotlivé mechanismy skrytého upozornění odpovědnému pracovníkovi, na nežádoucí činnosti.

Systém inteligentně sleduje a samostatně vyhodnocuje, kdo kolik procent pracovního času pracuje a kdo vyvíjí mimopracovní činnost. Lze individuálně nastavit jednotlivé parametry, například povolit 5% z celkové pracovní doby navštěvovat různé servery, které nesouvisí s prací. Je logické, že občas si každý musí vyhledat nějakou informaci, která nesouvisí s prací, případně zkontrolovat soukromou poštu, nebo si napsat se známým. V případě, že je tato vymezená doba překročena, systém upozorní vedoucího.

Systém zároveň velmi efektivně pozoruje a vyhodnocuje standardní mechanismy a chování zaměstnance, v případě, že dojde k náhlému poklesu výkonnosti, nebo se zaměstnanec pokouší o nežádoucí činnosti, například kopírování a vynášení dat, systém sám inteligentně varuje oprávněnou osobu – vedoucího.

Samozřejmostí je sledování zastírání nepracovních činností (hry, nežádoucí komunikace na webech a chatech, sociálních sítích) uměle spuštěnou pracovní činností. Což se projevuje tak, že například hrající si pracovník při nakouknutí svého vedoucího do kanceláře rychle přepíná jednotlivé lišty, okna, složky, tak, aby vypadal, jako horlivě pracující zaměstnanec.

Jednotlivé reporty není třeba každý den kontrolovat, což by ostatně zabralo mnoho času a práce, systém je inteligentní a upozorňuje pouze na nežádoucí chování a aktivity, které jsou pro společnost škodlivé. Vše potřebné je samozřejmě archivováno a lez kdykoliv snadno vyhledávat dle různých parametrů.

Kontrolní a monitorovací SW je prodáván vždy jako licence pro určitý počet PC, případně pro jednotlivé PC.

Procesy běží v PC a v systému skrytě, nelze jej odhalit ani zdatným odborníkem na IT.
Program je odolný vůči antivirům a všem ostatním programům, které hledají sw nástroje pro monitoring PC.

Licence je vždy na dobu jednoho roku, pak ji lze prodloužit.
Cena je stanovena dle počtu uživatelů/PC.
1 licence na dobu jednoho roku pro jeden PC je 4 990,- Kč bez DPH / 5.988 včetně DPH
Instalace je pak zpoplatněna hodinovou sazbou 1.750,- Kč bez DPH podle skutečných hodin specialisty, které odpracoval při instalaci a nastavení tohoto bezpečnostního software.

V případě zájmu volejte +420 776 222 666, +420 777 112 130

UPOZORNĚNÍ:

Subjekt, který si zakoupí a používá jakoukoliv  techniku a sw umožňující monitoring PC, monitoring dat, akustické a optické monitorování jakéhokoliv prostoru a osob, by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s veškerými zákony, zejména o ochraně osobních údajů!

Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití této techniky!