Prostorový odposlech – speciální technické prostředky pro přenos zvuku

Po osobní domluvě Vám můžeme předvést speciální techniku, například radiomikrofony – štěnice (přenos zvuku radiovou cestou). Tyto radiomikrofony jsou v různých provedeních a samozřejmě
i různých vlastností, například, nestabilizované, stabilizované, řízené krystalem, řízené SAW rezonátorem, s kondenzátorovými, elektretovými, trubičkovými mikrofony, napájenými běžnými bateriemi, ze síťového rozvodu, nebo z telefonního rozvodu …

Speciální technické prostředky pro přenos zvuku radiovou cestou mají jedno obrovskou výhodu oproti jiným technickým prostředkům, a to tu, že vysílají radiový přenos zvuku, nebo obrazu všemi směry a přijímač tohoto signálu může být anonymně téměř všude, byť na kratší vzdálenost. Tímto je ale zajištěna naprostá anonymita, protože po radiovém signálu nelze jít, jako například po spojení GSM, nebo po drátech … a hledat tak „posluchače“. Vlastně se jedná o jedinou dokonalou metodu pro nepozorovaný a neodhalitelný odposlech prostoru. V případě, že se navíc použije digitální, šifrovaný, nebo i dálkově ovládaný odposlech, který lze jednoduše na dálku radiovým povelem zapnout, vypnout, nebo mu změnit vysílací frekvenci, je možnost odhalení toho, kdo někde v okolí poslouchá, téměř nulové …

Mezi novinky s utajeným digitálním šifrovaným přenosem a dálkovým ovládáním, které umožňuje zapnutí a vypnutí odposlechu – uvedení do pasivního režimu, kdy jen tzv. „spí“ a čeká na probuzení radiovým povelem, patří odposlechové sady:
CodeSpy 1


a dále dokonalý dálkově ovládaný digitální odposlech s vlastním záznamem, umožňující skrytě nahrávat odposlech prostoru a poté odeslat v krátké relaci datovým přenosem celý záznam. Zvláštností je způsob šifrovaného přenosu dat v rozprostřeném spektru, velkou výhodou je pasivní nahrávání prostorového odposlechu do vlastní velké paměti. Nahrané záznamy lze pak libovolně na dálku stahovat a ukládat například do paměti notebooku. Tento odposlechový prostředek nové generace „CodeSpy 2″ umožňuje samozřejmě i ON-LINE odposlech, kdy lze souběžně poslouchat i nahrávat záznam. Bližší info naleznete v odkazu:
CodeSpy 2

NECHCEME VĚDĚT KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE!

Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat.

UPOZORNĚNÍ:

Subjekt, který si zakoupí a používá techniku umožňující akustické a optické monitorování
jakéhokoliv prostoru a osob, by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s veškerými
zákony, zejména o ochraně osobních údajů!

Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití této techniky!