Sledovací systém pro střežení objektu, perimetru a hranice MAGOS Radar – ukázka střežení v testovacím prostoru GOLDSILVER s.r.o.

Sledovací systém pro střežení objektu, perimetru a hranice MAGOS Radar je malá a chytrá technologie o které nevíte, ale ona ví o Vás.

MAGOS Radar SR-500 střežící a sledovací zařízení

MAGOS Radar SR-500 střežící a sledovací zařízení

Tiše hlídá, střeží a sleduje prostor před sebou na velkou vzdálenost.
Společnost GOLDSILVER s.r.o. dodává obranně technická zařízení a sledovací systémy pro střežení objektu, perimetru a hranice.

Sledovací systém MAGOS Radar

Sledovací systém MAGOS Radar SR-500 umístěný na stromě s otočnou kamerou se zoomem.

V praxi to vypadá tak, že někde je umístěna malá technologická jednotka – MAGOS Radar, která nepřetržitě sleduje své okolí. Jedná se o tichou malou krabičku, která nevydává žádné zvuky, nehýbe se, netočí se a přesto funguje dokonale jako radar, který „vidí“ a to poměrně daleko, vše, co se pohybuje před touto jednotkou.

Sledovaný a střežený objekt

Sledovaný a střežený objekt MAGOS Radar.

Na obrázcích  je vidět jednotka radaru umístěna na bříze, nad touto jednotkou je pak namontována ještě otočná rychlá kamera se zoomem.

Jednotka MAGOS Radar doplněná otočnou kamerou s zoomem

Jednotka MAGOS Radar SR-500 je zde doplněná rychlou otočnou kamerou s zoomem.

Montáž tohoto zařízení je provedena v testovacím objektu, kde se zkouší různé technologie pro ochranu hranice, perimetru a objektu.

Sledovaný úsek 1 vnitřní perimetr a příjezd do objektu MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 vnitřní perimetr a příjezd do střeženého objektu MAGOS Radar.

Níže jsou obrázky zachycující vstup do sledovaného a střeženého úseku v chráněném perimetru jednotkou MAGOS Radar, která je zde doplněna rychlou otočnou kamerou se zoomem. Tato kamera okamžitě spolupracuje s MAGOS Radarem a snímá pohybující se objekty, které detekoval MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby na vstupu MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby na vstupu MAGOS Radar.

V tomto případě je použita jednotka MAGOS Radar SR500, která snímá horizontální úhel 120° na vzdálenost až 500 metrů.

Sledovaný úsek 1 a sledování osoby v perimetru jednotkou MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 a sledování osoby v perimetru jednotkou MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb uvnitř střeženého objektu MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb uvnitř střeženého objektu MAGOS Radar.

MAGOS Radar nepřetržitě monitoruje a střeží celou výseč 120° na vzdálenost až 500 metrů a zapisuje veškeré pohyby osob, dronů, vozidel , které se ve střeženém úseku odehrávají.Na obrázku níže je osoba, pohybující se mimo samotný střežený objekt, ale vzhledem k tomu, že jde po cestě, do vzdálenosti 500 metrů od objektu, je pohyb této osoby zachycen MAGOS Radarem a je zanesen do geomapy a osoba je dokumentována rychlou otočnou kamerou se zoomem, která pořizuje video k pohybu jekéhokoliv objektu ve střeženém úseku. (Objekt je vše, co je větší jak 10×10 cm).

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb a odchod mimo objekt MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb a odchod mimo objekt MAGOS Radar.

Zde odchází sledovaná osoba mimo střežený objekt a je již ve vzdálenosti několik stovek metrů od objektu s MAGOS Radarem.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb po cestě mimo objekt MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb po cestě mimo objekt MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb mimo střežený objekt MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb mimo střežený objekt MAGOS Radar na velkou vzdálenost.

Na geopozici, kde MAGOS Radar zachytil pohyb objektu a zapisuje jej okamžitě do geomapy, směřuje ihned rychlá otočná kamera, která může být ukryta kdekoliv v perimetru, případně mimo něj a bere si od radaru polohu, kterou pak snímá. Výsledkem je pak pořízení kontinuláního videa, které dokumentuje pohyby osob, vozidel, dronů, případně zvířat ve střeženém úseku.

Sledovaný úsek 1 sledování prujezdu vozidla jednotkou MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování průjezdu vozidla jednotkou MAGOS Radar.

Zde je vidět pohyb vozidla ve střeženém úseku, kdy odjíždí z brány a následně jede po cestě mimo objekt, ale vozidlo je neustále po své cestě střeženo až na vzdálenost 500 metrů.

Sledovaný úsek 1 sledování odjezdu vozidla MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 a sledování odjezdu vozidla z objektu MAGOS Radar.

Zde opět přijíždí vozidlo do objektu. Jeho příjezd je dokumentován jednotkou MAGOS Radaru a otočnou kamerou se zoomem. Systém lze doplnit čtením SPZ.

Sledovaný úsek 1 sledování příjezdu vozidla MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování příjezdu vozidla do objektu MAGOS Radar.

Magos Radar a otočná kamera se zoomem však střeží pečlivě i další místa v perimetru. Niže je vidět záchyt pohybu osoby v lese.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby v lese MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování pohybu osoby v lese MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb v lese MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb v lese MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 vnitřní perimetr plot MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 vnitřní perimetr plot MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby plot MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby plot MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby u plotu MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby u plotu MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby v perimetru MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby v perimetru MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb uvnitř střeženého objektu_MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby a její pohyb uvnitř střeženého objektu_MAGOS Radar.

A níže jsou záchyty pohybu osoby za kovovým plotem střeženého objektu MAGOS Radar, kdy je testováním potvrzeno, že ani pozinkovaná kari síť, nemá vliv na funkci střežícího a sledovacího systému MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

Sledování průchodu osoby za plotem střeženého objektu MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar 0

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

MAGOS Radar sleduje neustále pohyb objektů ve střeženém perimetru i za plotem střeženého objektu a otočná kamera se zoomem zaznamenává pohyb osob, vozidel a dronů, jak ve střeženém a sledovaném objektu, tak mimo něj, za plotem i na příjezdových cestách a okolí.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar 1

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar 2

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar 3

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar 4

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar 5

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar 6

Sledovaný úsek 1 sledování osoby za plotem objektu MAGOS Radar.

MAGOS Radar střežený úsek 3 kamera 2 sledování narušitele 1

MAGOS Radar střežený úsek 3 kamera 2 sledování narušitele 1

MAGOS Radar střežený úsek 3 kamera 2 sledování narušitele 2

MAGOS Radar střežený úsek 3 kamera 2 sledování narušitele 2

Níže je pak znázorněn pohyb osoby na geomapě  střeženého objektu, kdy je jasně vidět, v které části se narušitel pohybuje a jaká je jeho trasa k místu, kde se aktuálně nachází. Na toto místo jeho aktuální pozice pak směřuje otočná kamera se zoomem a pořizuje záznam.

sledování pohybu narušitele na geomapě střeženého objektu MAGOS Radar

sledování pohybu narušitele na geomapě střeženého objektu MAGOS Radar.

sledování pohybu narušitelů na geomapě střeženého objektu MAGOS Radar

sledování pohybu narušitelů na geomapě střeženého objektu MAGOS Radar.

Na náhledu mapy jsou jasně vidět bílé body, které určují aktuální místo pohybu narušitele objektu. Za bílými body se pak táhne bílá linka znázorňující trasu, kde se sledované osoby pohybovaly, kudy šly. V tomto případě je vidět na mapě jeden sledovaný objekt uvnitř střeženého perimetru a jedná se o bílý bod s krátkou bílou klikatou trasou. Druhý bílý bod opustil střežený objekt a vzdaluje se mimo objekt po polní cestě, jeho trasa je znázorněná bílou linkou. Černé body a černé trasy, jsou starší pohyby ve střeženém objektu MAGOS Radar.

sledování pohybu narušitele v lese na geomapě střeženého objektu MAGOS Radar

sledování pohybu narušitele v lese na geomapě střeženého objektu MAGOS Radar

Ke všem aktuálním i starším pohybům je pak pořízen videozáznam otočnou kamerou se zoomem. Kamera reaguje rychle na pokyny jednotky MAGOS Radar SR-500 a dokumentuje opticky situaci ve střeženém perimetru. Kamera používá optický zoom a dokáže vidět detaily narušitele.

Pohled na vozidlo u lesa mimo střežený objekt 1

Pohled na vozidlo u lesa mimo střežený objekt 1

Pohled na vozidlo u lesa mimo střežený objekt a první ZOOM

Pohled na vozidlo u lesa mimo střežený objekt a první ZOOM

Možnost čtení SPZ na stovky metrů.

Možnost čtení SPZ na stovky metrů.

Pohled na vozidlo u lesa mimo střežený objekt a ZOOM s možností čtení SPZ na stovky metrů.

Obsluhu kamery může převzít operátor systému a při tom dále zkoumat a vyhodnocovat bezpečnostní situaci jak ve střeženém objektu, tak v okolí střeženého objektu.

Detekce vozidla u hranice objektu 1.

Detekce vozidla u hranice objektu 1.

Detekce vozidla u hranice objektu 2.

Detekce vozidla u hranice objektu 2.

Detekce vozidla u hranice objektu 3.

Detekce vozidla u hranice objektu 3.

Detekce vozidla u hranice objektu 4.

Detekce vozidla u hranice objektu 4.

Níže ukázka detekce stejného vozidla u střeženého objektu v jiný den časně ráno.

Detekce vozidla na stovky metrů

Detekce vozidla na stovky metrů v okolí střeženého objektu.

Detekce auta na hraně lesa a celkový pohled ze střeženého objektu.

Detekce auta na hraně lesa a celkový pohled ze střeženého objektu.

detekce auta na hraně lesa první zoom

Detekce auta na hraně lesa první zoom.

Detekce auta na hraně lesa třetí zoom.

Detekce auta na hraně lesa třetí zoom a detail vozidla.

Detekce auta odjezd 1.

Detekce auta na odjezdu 1.

Detekce auta na odjezdu odjezdu 2.

Detekce auta na odjezdu 2.

Detekce auta na odjezdu 3.

Detekce auta na odjezdu 3.

Detekce auta na odjezdu 4.

Detekce auta na odjezdu 4. Vozidlo je již blízko u hranice střeženého objektu.

Detekce auta na odjezdu 5.

Detekce auta na odjezdu 5. Vozidlo je na hranici střeženého objektu.

Detekce auta na odjezdu 6.

Detekce auta na odjezdu 6. Vozidlo projíždí kolem střeženého objektu.

Detekce auta na odjezdu 7.

Detekce auta na odjezdu 7. Z detekovaného vozidla je vidět za plotem jen zadní část , vůz je skryt za zelení u plotu.

Jednotka MAGOS Radaru neustále nezávisle pracuje a zaznamenává veškeré pohyby osob, vozidel a dronů do mapy, která znázorňuje střežený objekt a perimetr, i když operátor převzal manuálně otočnou kameru se zoomem a vyhodnocuje bezpečnostní situaci u hranice objektu a v okolí objektu.

MAGOS Radar SR-500 stožár

Tři jednotky MAGOS Radar SR-500 instalované na jeden stožár pak sledují a střeží celý prostor 360°.

MAGOS Radar SR-500 plot

MAGOS Radar SR-500 plot

Sestava jednotky MAGOS Radar a kamery, nebo více kamer, pak spolehlivě střeží objekt i jeho okolí a systém hlásí jakékoliv narušení ihned obsluze, třeba na vzdáleném operačním středisku.

MAGOS Radar SR-500 mobilní verze stativ

MAGOS Radar SR-500 mobilní verze stativ

Výhody systému střežení MAGOS Radar jsou zejména zřejmé za snížené viditelnosti, sněžení, zakouření objektu dýmem, při mlze a podobných situacích, kdy MAGOS Radar vždy vidí pohyby v objektu a střeženém perimetru v okolí objektu a informuje obsluhu o situaci jak ve střeženém perimetru, tak i za jeho hranicí.

Kamera s termokamerou testovací centrum GOLDSILVER s.r.o.

Kamera s termokamerou testovací centrum GOLDSILVER s.r.o.

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o.

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o.

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o. termokamera

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o. termokamera

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o._termokamera

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o._termokamera

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o. termokamera noc

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o. termokamera noc

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o._termokamera noc

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o._termokamera noc

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o._termokamera_noc

Testovací centrum pro ochranu perimetru_GOLDSILVER s.r.o._termokamera_noc

Systém je vhodné doplnit i otočnou kamerou se zoomem a termokamerou, která pracuje i v případě snížené vditelnosti, při mlze, sněžení, hustém dešti a při zakouření prostoru dýmem.

Bližší informace o systému MAGOS Radar, možnosti jeho zakoupení a instalace Vám rádi poskytneme na telefonu:
+420 776 222 666
Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.