OTP – obranně technická prohlídka pro vyhledávání prostorového odposlechu vozidla, skrytých kamer, odhalování elektronického sledování a monitoringu vozu. Vyhledávání lokalizátorů.

Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí bezpečnostní obranně technické prohlídky – OTP vozidel, pro vyhledávání odposlechu a skrytých kamer ve vozidlech, skrytých lokalizačních, monitorovacích a sledovacích zařízení, která jsou tajně instalována ve vozidlech.
/OTP – Obranně technická prověrka/

odposlech vozidla

Odposlech a monitoring vozidla

Prověrka je provedena specialistou na vyhledávání odposlechu a monitorovacích zařízení, v součinnosti s mechanikem, který zajistí potřebnou odbornou demontáž a montáž jednotlivých dílů a prvků vozidla tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Vzhledem k tomu, že jsou ve vozidlech často tajně používána i monitorovací zařízení, která mohou být po většinu času monitoringu a odposlechu pasivní (tedy nic nevysílají), je třeba provést i důkladnou fyzickou kontrolu vozu. Nashromážděné údaje jsou u těchto speciálních monitorovacích zařízení stahovány později, například údaje o poloze vozidla (v případě že je prováděn GPS a GSM monitoring pohybu vozidla), či pořízený záznam prostorového odposlechu, se exportuji tato data až podle předem nastavené periody, případně se odesílají nepravidelně – operativně až na vzdálený příkaz, který je vyvolán radiovou cestou, WiFi, Bluetooth, GSM pokynem. Pro toto velké riziko, je třeba sledovací a odposlechové zařízení vyhledat i podrobnou fyzickou kontrolou vozidla, zahrnující odbornou demontáž většiny interiérových dílů vozu.

Tato OTP vozidla je provedena v rozsahu:

- fyzická kontrola prověřovaného vozidla, včetně odborné demontáže částí vozu
- kontrola nainstalovaných prvků a systémů
. porovnávání stavu elektroniky a instalované kabeláže se zaměřením na možnou nežádoucí instalaci monitorovacích a odposlechových zařízení
- kontrola pomocí radiofrekvenčního detektoru VF spektra /tato kontrola je provedena v rozsahu až do maxima 22 GHz/
- kontrola externí sondou detektoru RFD5 s rozšířeným rozsahem VF spektra
- kontrola lokálního vyzařování vysokofrekvenčního pole s měřením intenzity
- dodatečná analýza vybraných potencionálně nebezpečných signálů hardwarem a softwarem pro měření a vyhodnocení radiových signálů RF (radiofrekvenčního) spektra
- nedostupná místa kontrolována laparoskopickou kamerou – videosondou, se zobrazením na PC
- kontrola IR/Termokamerou s cílem vyhledat pasivní/aktivní techniku
- selektivní kontrola okamžité intenzity analogových a digitálních signálů pomocí selektivního RF detektoru
- selektivní kontrola intenzity specifických signálů za pomocí multikanálového detektoru bezdrátových přenosů
- kontrola spodní části vozidla a dutin na dodatečně nainstalované prvky

Z průběhu OTP vozidla je proveden záznam, doplněný fotodokumentací, který je předán pro provedené OTP klientovi.

Prověrky lze provést u všech značek a typů vozidel, včetně luxusních (Porsche, Bentley, Jaguar, Mercedes, Audi, BMW) .
Bližší informace o provedení OTP a ceně dle konkrétního typu vozidla, poskytneme při osobním jednání.

Kontakt pro sjednání OTP vozidla: +420 776 222 666

Ukázky z provedení OTP u různých vozidel, směřující k vyhledání odposlechové a monitorovací techniky:

Prověrka proti odposlechu a monitoringu vozidla.

Prověrka proti odposlechu a monitoringu vozidla.

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Prověrka proti odposlechu a monitoringu vozidla.

Prověrka proti odposlechu a monitoringu vozidla.

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Vyhledávání TF signálů při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Vyhledávání TF signálů při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Měření a poslech RF signálů při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Měření a poslech RF signálů při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.

Autor fotografií: Pavel Maletínský – jednatel GOLDSILVER s.r.o.
Fotografie jsou nedílnou součástí předávaných dokumentací k prováděným obranně technický prohlídkám vozidel pro vyhledávání lokalizačních monitorovacích zařízení, odposlechových prostředků a skrytých kamer.

V případě zájmu o provedení prověrky vozidla na odhalení nežádoucích monitorovacích zařízení
volejte tel: +420 776 222 666.