Instalace odposlechů, skrytých mikrofonů a minikamer dle požadavku klienta

Prostorový odposlech

Prostorový odposlech

Pro klienty, kteří potřebují do svého interiéru nainstalovat skrytý odposlech, minikameru, audio-video nahrávací zařízení, případně skryté monitorovací zařízení s bezdrátovým, drátovým, či GSM, WiFi, Bluetooth přenosem, dodáme:

- instalaci skrytých mikrofonů - audio monitoring
- odposlech aktivní ON-LINE – radiový přenos (RF, WiFi, Bluetooth, GSM), datový přenos po kabelu IP, analogový přenos po kabelu
- odposlech pasivní – pouze se záznamem do velké paměti
- odposlech kombinovaný s možností ON-LINE poslechu i dlouhodobým záznamem (jak po kabelu, tak radiovou cestou, RF, WiFi, Bluetooth, GSM)

Mikrokamera

Mikrokamera

- instalaci skrytých kamer – video monitoring
- skrytě nainstalované kamery s dírkovými objektivy a citlivými mikrofony vestavěné do různých předmětů, dekorací, obkladů, zdí, s různými typy přenosů i záznamů

- získávání dat, datových přenosů
- speciální programy využívající monitoringu ostatních programů, činností na PC a monitoringu přenosu dat

- pronikání do stávajících přenosových sítí
- speciální programy a technologie zajišťující monitoring jiných přenosů (analogové, digitální, RF)

Na základě individuálních požadavků rovněž zajišťujeme vývoj a výrobu speciální operativní techniky.

Po prvotní analýze potřeb klienta navrhneme řešení, které vychází buď z již dostupných a vyvinutých komponentů, případně je proveden vývoj, testování a výroba.

Instalaci skryté techniky provádíme pouze tam, kde je objednatel této služby vlastníkem objektu, nebo zařízení a prohlásí, že tomu tak je.

Instalace skryté techniky je určena pouze pro vlastní potřebu objednatele a slouží zejména k monitoringu prostor například pro případ vloupání do objektu, k zachycení pachatele.

Tato technika slouží i k objasnění do té doby neobjasněných událostí, typu „nevysvětlitelných krádeží“ ve vlastním objektu, případně k zmonitorování jiných nevysvětlitelných jevů, které se v objektu klienta dějí a které se do té doby nedařilo jiným způsobem vysvětlit.

Klient před instalací musí prohlásit, že je srozuměn  s tím, že monitorováním cizích osob, byť ve vlastním objektu,  se může dopouštět protiprávního jednání.

Pokud je monitorován objekt, který je přístupný jiným osobám, je třeba jej viditelně označit, že je monitorován, například nálepkou s upozornění na kamerový systém.
Jedná se o monitorované obchody, banky, směnárny, letiště, benzínové čerpací stanice, kdy pořízený  video-audio záznam, může sloužit jako důkaz proti pachatelům protiprávního jednání, například při vloupání, přepadení, obtěžování, vyhrožování.

Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat.

Pracujeme diskrétně a nechceme vědět kdo jste a proč to potřebujete.

V případě zájmu volejte +420 776 222 666, +420 777 112 130

UPOZORNĚNÍ
Subjekt, který si zakoupí a používá techniku umožňující jakékoliv monitorování prostoru, osob a zařízení, by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s veškerými zákony, zejména o ochraně osobních údajů!
Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití této techniky!