Pořízení skryté nahrávky a jak se proti tajnému odposlechu a nahrávání hovorů bránit

Odposlech audio video data
Odposlech audio video data

Jedna z častých otázek diskuse na téma:
„Pořízení skryté nahrávky a jak se proti tajnému odposlechu a nahrávání hovorů bránit:

Vybrali jsme tedy jednu zásadní otázku, která se vyskytuje v každé diskuzi na téma odposlechy a ochrana proti odposlechu:
„Lze se nějak technicky bránit tajnému pořízení zvukového záznamu probíhajícího jednání?“

Odposlech probíhajícího rozhovoru
Odposlech probíhajícího rozhovoru

Odpověď:

Ano, jedním velmi spolehlivým prostředkem pro obranu, před skrytým nahráváním rozhovoru, je speciální zařízení, které si s sebou můžete vzít na jednání, je přenosné, můžete jej využít v kanceláři, v autě, v bytě, možná i někde venku.

Jedná se o přístroj, který se jmenuje DRUID D06.

Jeho funkce je jednoduchá, hovořící osoby se navzájem perfektně slyší a probírají spolu věci, které nesmí nikdo jiný slyšet, ani je nesmí nikdo nahrát. Je nutno zabránit tomu, aby někde,  například v bytě, kanceláři, nebo vozidle , nebyl tajně pořízen záznam z tohoto jednání, například na skrytě umístěný diktafon, nebo jiný nahrávač hovorů, případně, aby nebyl rozhovor přenášen skrytými mikrofony s vysílačem někam jinam, nebo aby některá z jednajících osob nepořizovala skrytě nahrávku do vlastního záznamníku, nebo spuštěného mobilního telefonu, který bude zprostředkovávat probíhající jednání někomu jinému, případně jej zaznamenávat na paměť telefonu.DRUID D06 je univerzální bojovník proti jakémukoliv mikrofonu, který by mohl jednání monitorovat a je už jedno, zda je někde tajně nainstalovaný odposlech a to v jakékoliv formě.
Odpadají tak složité kontroly před jednáním na vnesenou techniku, na spuštěné diktafony, mobily, tajně spuštěné nahrávací programy v počítačích, je to vlastně úplně jedno, co kdo má spuštěné a chce na to jednání tajně nahrávat. Stačí jen použít komunikační sadu, stisknout knoflík a začít hovořit.

A jak to vypadá pro jednající strany v reálu? Účastníci chráněného hovoru si nasadí sluchátka s mikrofonem, který se dá těsně před ústa, tyto náhlavní soupravy jsou spojeny s přístrojem, který hovořícím navzájem spojí a velmi kvalitně, nerušeně jim umožní probrat vše potřebné. Okolí však slyší jen akustický ruch, který přístroj dávkuje přesně podle probíhajícího hovoru tak, aby nikdo nepovolaný nic neslyšel a mikrofony diktafonů, telefonů, radiomikrofonů (tzv. „štěnic“), případně mikronahrávačů v okolí, nebo na osobách, rovněž nic z hovoru neslyšely a nenahrály.

Fotografie přístroje Ochrana proti odposlechu DRUID D06

Ochrana proti odposlechu DRUID D06
Ochrana proti odposlechu DRUID D06


DRUID D06 – přístroj pro zabránění odposlechu a proti pořizování tajných nahrávek.
Bližší informace najdete na stránce DRUID D06.

Autor textu: Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.
+420 776 222 666