TALAN – telefonní a linkový analyzátor

TALAN - telefonní a linkový analyzátor
TALAN - telefonní a linkový analyzátor
TALAN - telefonní a linkový analyzátor
TALAN – telefonní a linkový analyzátor

Speciální analyzátor linek a vedení Talan je určen pro testování veškerých elektrických a elektronických kabelových rozvodů včetně digitálních telefonních linek.
Kromě běžných měření jako je napětí, proud, kapacita, provádí i demodulaci digitálních linek, a to i nejnovějších. U vícežilových vedení provádí měření všech vzájemných kombinací párů vodičů. Uchovává naměřené hodnoty pro následné porovnání s jinými měřeními. Odhalí jakékoli elektronické zařízení připojené na kontrolované vedení.

Cena:  na dotaz