Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla - Výpis článků

  • OTP Vyhledání odposlechu vozidla, odhalení elektronického sledování a monitoringu vozu.

    OTP Vyhledání odposlechu vozidla, odhalení elektronického sledování a monitoringu vozu.

    Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí bezpečnostní obranně technické prohlídky – OTP vozidel, vyhledávání skrytých monitorovacích, sledovacích  a odposlechových zařízení, která jsou tajně instalována ve vozidlech. /OTP – Obranně technická prověrka/12 Prověrka je provedena specialistou na vyhledávání odposlechu a monitorovacích zařízení, v součinnosti s mechanikem, který zajistí potřebnou odbornou demontáž a montáž jednotlivých dílů a prvků vozidla tak, [...]

    Pokračovat