OTP – obranně technická prohlídka pro vyhledávání odposlechu vozidla, skrytých kamer, odhalování elektronického sledování a monitoringu vozu. Vyhledávání lokalizátorů.

Odposlech vozidla
Odposlech vozidla

Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí obranně technické prohlídky vozidel, pro vyhledávání odposlechu, skrytých kamer, skrytých lokalizačních, monitorovacích a sledovacích zařízení, která jsou tajně instalována ve vozidlech.


odposlech vozidla

Prověrka je provedena specialistou na vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacích zařízení, v součinnosti s mechanikem – diagnostikem, specialistou na elektroinstalaci vozidel, který zajistí potřebnou odbornou demontáž a montáž jednotlivých dílů a prvků vozidla tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Odposlech vozidla
OTP obranně technická prohlídka je zaměřena na vyhledání odposlechu, skrytých kamer, lokalizátorů a monitorovacích zařízení tajně instalovaných ve vozidlech.

Odhalujeme i vypnutá a pasivní zařízení, která právě nic nevysílají, případně vše pouze nahrávají do své paměti.
Vzhledem k tomu, že jsou ve vozidlech často tajně používána i monitorovací zařízení, která mohou být po většinu času monitoringu a odposlechu pasivní (tedy nic nevysílají), je třeba provést i důkladnou fyzickou kontrolu vozu. Nashromážděné údaje jsou u těchto speciálních monitorovacích zařízení stahovány později, například údaje o poloze vozidla (v případě že je prováděn GPS a GSM monitoring pohybu vozidla), či pořízený záznam prostorového odposlechu, se exportuji tato data až podle předem nastavené periody, případně se odesílají nepravidelně – operativně až na vzdálený příkaz, který je vyvolán radiovou cestou, WiFi, Bluetooth, GSM pokynem. Pro toto velké riziko, je třeba sledovací a odposlechové zařízení vyhledat i podrobnou fyzickou kontrolou vozidla, zahrnující odbornou demontáž většiny interiérových dílů vozu.

OTP vozidla je provedena v rozsahu:

- kontrola Spektrálním analyzátorem DELTA X G2/6 REAL-TIME Spectrum analyzer pro vyhledávání a analýzu RF (radiofkevenčních) signálů
- kontrola pomocí radiofrekvenčních detektorů VF(vysokofrekvenčního) pole a RF signálů
- kontrola intenzity specifických signálů za pomocí multikanálových detektorů bezdrátových přenosů
- fyzická kontrola prověřovaného vozidla
- provedení rozsáhlých odborných demontáží částí vozu s cílem vyhledat i pasivní monitorovací techniku
- kontrola dutin vozidla
- kontrola motorového prostoru
- kontrola elektronických systémů vozidla
- kontrola nainstalovaných prvků a systémů
- porovnávání stavu elektroniky a instalované kabeláže se zaměřením na možnou nežádoucí instalaci lokalizačních, monitorovacích a odposlechových zařízení
- nedostupná místa kontrolována endoskopickou kamerou - videosondou
- kontrola IR/Termokamerou s cílem vyhledat pasivní/aktivní techniku, napájecí zdroje
- kontrola spodní části vozidla a dutin na dodatečně nainstalované prvky

Z průběhu OTP vozidla je proveden záznam, doplněný fotodokumentací, který je předán pro provedené OTP klientovi.

Prověrky lze provést u všech značek a typů vozidel, včetně luxusních (Porsche, Bentley, Jaguar, Mercedes, Lamborghini, Audi, BMW a další) .
Bližší informace o provedení OTP a ceně (dle konkrétního typu vozidla), poskytneme při osobním jednání.

Kontakt pro objednání prověrky vozidla: +420 776 222 666

Ukázky z provedení obranně technické prohlídky OTP u různých vozidel, směřující k vyhledání odposlechu, skrytých kamer a monitorovací techniky:

Odposlech vozidla měření

Při prověrce vozidla na vyhledání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacích zařízení je prováděno měření VF (vysokofrekvenčního) pole a signálů RF spektra, současně s provedením rozsáhlých demontáží s cílem odhalit skrytě nainstalovanou monitorovací techniku a také lokalizační a monitorovací techniku, která je pasivní a momentálně nic nevysílá.

DELTA SPECTRUM ANALYZER
Spektrální analyzátor DELTA X G2/6 REAL-TIME Spectrum analyzer pro vyhledávání signálů odposlechů, skrytých kamer, lokalizačních a monitorovacích zařízení.
Prověrka proti odposlechu a monitoringu vozidla.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitoringu vozidla s provedením rozsáhlých demontáží, s cílem vyhledat i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla, kontrola rizikových míst.
Prověrka proti odposlechu a monitoringu vozidla.
Prověrka proti odposlechu a monitoringu vozidla se zaměřením na kontrolu prvků vozidla.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla – kontrola kabeláže.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla – kontrola dutin vozidla a rizikových míst.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla.
Provedení demontáží části vozidla, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nevysílá.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla. Provedení demontáží části vozidla, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nevysílá. Kontrola originality a stavu kabelových svazků vozidla.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla. Kontrola originality kabelových svazků a nalezení manipulace v kabeláži.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla. Nalezení manipulace na kabelech vozu.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla. Provedení demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá. Nalezení dodatečné instalace.
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla
Vyhledávání odposlechu a monitoringu vozidla. Provedení demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola vozidla a demontáže prvků vozidla při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže částí vozidla při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a provedení demontáží při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Provedení demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Kontrola kabelových svazků.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Provedení demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Vyhledávání TF signálů při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Kontrola RF signálů při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení. Použití selektivních detektorů.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Provedení demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže prvků interiéru vozidla při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Provedení demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Provedení demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Provedení rozsáhlých demontáží části vozidla a prověření dutin, s cílem nalézt i pasivní monitorovací techniku, která právě nic nevysílá.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového, monitorovacího a lokalizačního zařízení. Kontrola dutin a spodku vozidla.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a provedení demontáže stropního panelu při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a provedení demontážeprvků vozidla při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola prostoru pod palubní deskou a demontáže při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení umístěných ve vozidle.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže částí zavazadlového prostoru při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer, lokalizačních a monitorovacíh zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže elektronických prvků při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola prostoru nad stropnicí, kontrola dutin a provedení demontáže elektronických prvků vozidla při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola vozidla a provedení demontáže přihrádky před spolujezdcem při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení.

Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola vozidla a provedení demontáže prvků v oblasti zavazadlového prostoru při vyhledávání odposlechového, lokalizačního a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola vozidla a provedení demontáže elektronických prvků v oblasti vnitřního zpětného zrcátka, při vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacíh zařízení. Provedení kontroly originality zapojení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola vozidla a demontáže prvků v oblasti řadící páky, při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola motorového prostoru při vyhledávání lokalizačního a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola dutin motorového prostoru a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a provedení demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola vozidla a provedené demontáže částí zavazadlového prostoru při vyhledávání odposlechového, monitorovacího a lokalizačního zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže částí vozidla při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Fyzická kontrola a demontáže osvětlovacích prvků v kabině vozidla při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Měření a poslech RF signálů při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení.
Měření a poslech RF (radiofrekvenčních) signálů při vyhledávání odposlechového a monitorovacího zařízení. Měřeníí lokálního vyzařování VF (vysokofrekvenčního) pole.
Analyzer signálů a OTP prověrka vozidla na odposlech a skryté kamery.
Analyzer signálů a OTP prověrka vozidla na odposlech, skryté kamery a lokalizační zařízení.
Sledování aktivity signálů při OTP vozidla

Analyzer signálů při prováděné bezpečnostní OTP vozidla na vyhledání odposlechu, skrytých kamer, monitorovacích a lokalizačních zařízení.

Autor fotografií: Pavel Maletínský – jednatel GOLDSILVER s.r.o.

Fotografie jsou nedílnou součástí předávaných dokumentací k prováděným OTP – obranně technický prohlídkám pro vyhledávání odposlechu, skrytých kamer, monitorovacích prostředků a lokalizačních zařízení.

V případě zájmu o provedení prověrky vozidla na odhalení nežádoucích monitorovacích zařízení volejte tel: +420 776 222 666.

Pavel Maletínský
jednatel GOLDSILVER s.r.o.