Vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacích zařízení – „OTP“ Obranně technické prohlídky proti odposlechu – NON-STOP

Vyhledávání odposlechu a skrytých kamer
Vyhledávání odposlechu a skrytých kamer

Provádíme vyhledávání odposlechu, skrytých kamer a monitorovacích zařízení.
Objednání na Tel: +420 776 222 666  NON-STOP.
Provádíme všechna potřebná měření a úkony po celé ČR i v zahraničí.

OTP – obranně technické prohlídky proti odposlechu a monitoringu, jsou prováděny jako obrana proti neoprávněněmu získávání informací z firemního i soukromého prostředí.

Obranně technické prohlídka „OTP“ pro vyhledání odposlechu, skrytých kamer a monitoringu je nástroj, který firmě slouží k udržení a dosažení zisku a zároveň je preventivním opatřením k tomu, aby k nežádoucímu monitoringu od konkurenčních subjektů nedocházelo.

DELTA SPECTRUM ANALYZER
Spektrální analyzátor DELTA X G2/6 REAL-TIME Spectrum analyzer
Vyhledávání signálů odposlechu a analýza RF spektra při prováděné obranně technické prohlídce.

Vyhledáváme odposlech, prostorový odposlech, skryté kamery, monitorovací a lokalizační zařízení, špionážní a monitorovací programy v mobilních telefonech, počítačích a v IT zařízeních..

Vyhledávání odposlechu a skrytých kamer
Vyhledávání odposlechu a skrytých kamer. Kontrola prostor detektorem nelineárních přechodů a elektroniky.

Odposlechová a monitorovací prostředky odhalíme i když jsou právě neaktivní, vypnutá, nic nevysílají, došly jim baterie a jsou ukryta ve zdech, nábytku, podlahách, stropech, v oděvu, zavazadlech, či na osobě.

Odhalování odposlechu

Obranně technické prohlídky pomáhají ochránit Vaše soukromí, firemní tajemství, výrobní postupy, databáze klientů, osobní údaje a pomáhají tak k udržení a dosažení zisku společnosti a působí velmi preventivně na toho, kdo by Vás chtěl monitorovat.

Odposlech dne
Odposlech různými formami a získávání informací z konkurenčního prostředí je bohužel realitou dnešních dní.

Máte pocit, že někdo ví informace, které by určitě vědět neměl?

Dějí se kolem Vás opravdu divné věci? Něco, co si nedokážete racionálně vysvětlit?
Zaznamenali jste nevysvětlitelné změny ve Vašich soukromých, či firemních prostorách?
Měli jste podivnou návštěvu a najednou Vás napadá, že by po jejím odchodu mohlo někde „něco“ zůstat? Doporučujeme provedení „OTP“ – obranně technické prohlídky pro vyhledávání odposlechu, skrytých kamer, lokalizačních a monitorovacích zařízení.

Námi používaná technika při provádění prohlídek:

DELTA X G2/6 REAL-TIME Spectrum analyzer pro vyhledávání RF přenosů odposlechu, skrytých kamer a monitorovacích zařízení.
Delta X Spectrum Analyzer
DELTA X G2/6 REAL-TIME Spectrum analyzer

Spektrální analyzátor DELTA X G2/6 REAL-TIME Spectrum analyzer s příslušenstvím – funkce a vlastnosti:
Rychle a spolehlivě detekuje všechny druhy RF odposlouchávacích zařízení, včetně analogových, digitálních, trvale existujících a přerušovaných přenosů, vysílajících zvuk nebo video, se šifrováním nebo bez něj.
• Vyhledává skrytá sledovací zařízení využívající digitální standardy GSM, 3G, 4G/LTE, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, DECT atd.
• Pomocí multifunkční sondy detekuje nelegální přenos informací v AC, telefonním, ethernetovém, alarmovém a jiném vedení.
• Pomocí externí sondy detekuje přenosy v infračerveném rozsahu.
• Může pracovat v režimu okamžité detekce, režimu hlídání, režimu lokalizace a detekce prostředků pro lokalizaci a sledování vozidla.
• 20-50krát vyšší citlivost a detekční vzdálenost ve srovnání s běžnými RF detektory a přijímači blízkého pole.
• Analýza spektra v reálném čase umožňuje během několika sekund detekovat krátkofrekvenční signály, jako je Wi-Fi, Bluetooth nebo mobilní zařízení.
• Automatická volba antény zajišťuje vysokou citlivost a detekční vzdálenost ve všech frekvenčních pásmech.
• Dokáže monitorovat RF prostředí hodiny24 denně se záznamem dat.
• Schopnost detekovat skrytá odposlouchávací zařízení s akumulační funkcí a vysílače skryté ve spektrech jiných signálů.
• Podporuje ukládání neomezeného množství signálů. Úplné informace se ukládají do protokolu a lze je prohlížet během detekce nebo později. Podporovány jsou vícenásobné protokoly.
• Demodulace zvuku v pásmech FM, AM, USB, LSB, CW (nastavitelná BW 3…240 kHz)

Delta Spectrum Analyzer Signál odposlechu
Delta Spectrum Analyzer Signál odposlechu
Delta Spectrum Analyzer RF prověrka 2.4GHz
Delta Spectrum Analyzer RF prověrka
Delta Spectrum Analyzer RF prověrka
Analýza_RF_spektra_ROHDE & SCHWARZ
Další možnosti provedení OTP – provedení Analýzay RF (radiofrekvenčního) spektra specialistou s REAL-TIME analyzátorem ROHDE & SCHWARZ.
Odposlech hovoru - záznam

Odposlech hovoru – záznam prostorového odposlechu.

Jak snadné je poslouchat a zaznamenávat tisíce hodin cizích hovorů?
Snadné – bohužel ano, je to realita naší současnosti.

A řešení? Provedení „OTP“ – Obranně technické prohlídky.

Prověrka proti odposlechu a vyhledávání skrytých kamer.

Obranně technické prohlídky  (OTP), které provádíme:

  • vyhledávání prostorového odposlechu – skrytě umístěných mikrofonů, mikrofonů s vysílači, mikrofonů s nahráváním
  • odhalování skrytých kamer, minikamer
  • vyhledávání skryté monitorovací techniky v objektech (kanceláře, byty, komerční prostory)
  • vyhledávání skryté monitorovací techniky v exteriérech (zahrady, parky, volná prostranství)
  • odhalování odposlechu a monitoringu v počítačích a na PC sítích (špionážní SW i HW)
  • vyhledávání tajně umístěné monitorovací a sledovací techniky ve vozidlech, na lodích, v letadlech
  • odhalování mikrofonů, minikamer, vysílačů, odposlechové a monitorovací techniky na osobách
  • vyhledávání skrytě umístěné odposlechové, monitorovací a sledovací techniky v zavazadlech
  • prověřování i jiných prostor dle zadání klienta.

Služba je provedena za využití moderních špičkových detektorů, které odhalí i ta nejmenší skrytá zařízení.

Prověření prostor detektory signálů a elektroniky
Prověření prostor je provedeno detektory RF signálů, detektorem VF pole, detektorem nelineárních přechodů a elektroniky, detektory kovu a dalšími selektivními detektory.

Odhalujeme i vypnutá a pasivní zařízení, která právě nic nevysílají, případně vše pouze nahrávají do své vlastní paměti.

Objednávky prohlídek proti odposlechu NON-STOP na telefonu +420 776 222 666.
Konzultace k předpokládané OTP prověrce je zdarma.

Vyhledání skryté elektroniky a odposlechů
Vyhledání skryté elektroniky a odposlechů je provedeno detektorem nelineárních přechodů a elektroniky.

Obranně technická prohlídka proti odposlechu prováděná specialisty společnosti GOLDSILVER s.r.o. obsahuje mnoho praktických úkonů a měření, které směřují k odhalení odposlechového a monitorovacího prostředku.

Analýza radiofrekvenčního spektra při vyhledávání odposlechu.
Analýza radiofrekvenčního spektra při vyhledávání odposlechu a monitorovací techniky.
Analyzovaný signál ukrytý v ostatních širších signálech RF spektra.
Analyzovaný signál ukrytý v ostatních širších signálech RF spektra.

Mimo provedená měření RF  /radiofrekvenčního/ spektra a prohledání prostoru detektorem elektroniky, detektory RF signálů a VF pole, obsahuje OTP i podrobnou fyzickou kontrolu s demontážemi v prověřovaném prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu a záznamu zvuku, obrazu nebo dat z prověřovaného místa.

Odhalování odposlechu. Fyzická kontrola - demontáže.
Odhalování odposlechu. Fyzická kontrola – provedení demontáže rozvodů a zásuvek.

Je prováděno potřebné měření speciálními přístroji, které  detekují – zachytí signály vysílané např. radiomikrofony známé spíš pod pojmem „štěnice“, dále signály vysílané skrytými kamerami tzv. „videoštěnicemi“, GSM odposlechy a pagery, či jinou speciální technikou, která přenáší informace zejména specifickou radiovou cestou, dále cestou GSM, Wi-Fi, Bluetooth, LTE a po vodičích.

Prověření prostor detektory
Prověření prostor detektory při prováděné OTP obranně technické prohlídce.

Je prováděna rozsáhlá demontáž elektroniky, kterou je prověřovaný prostor vybaven, demontáž zásuvek, vypínačů, elektroinstalačních lišt, demontáž svítidel a zařizovacích předmětů. Je prováděna kontrola veškerých dutin, kde by mohla být instalována nežádoucí odposlechová a monitorovací technika.

Kontrola celého prostoru IR Termokamerou
Kontrola celého prověřovaného prostoru je provedena IR Termokamerou s cílem vyhledat  odposlech, skryté kamery, napájecí zdroje a případně vyvrtané „zvukovody“ do zdí.

Celý prověřovaný prostor je také kontrolován IR – TERMOKAMEROU, která odhalí skrytě instalovanou techniku ve zdech, stropech, podlahách, dveřních zárubních, nábytku, elektronice a rozvodech.

OTP Prověrka prostor IR Termokamerou
OTP Prověrka prostor je provedena IR Termokamerou s cílem vyhledat  odposlech a monitorovací techniku.
Vyhledání skryté kamery s mikrofonem zakamuflované v kouřovém detektoru pomocí Termokamery. FLUKE
Vyhledání skryté kamery s mikrofonem zakamuflované v kouřovém detektoru na stropě pomocí Termokamery FLUKE.
Vyhledání skryté kamery s mikrofonem v kouřovém detektoru pomocí Termokamery.
Vyhledání skryté kamery s mikrofonem umístěné tajně v kouřovém detektoru pomocí Termokamery.
Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce
Kontrola proti odposlechu IR – Termokamerou – nález aktivního odposlechu – radiomikrofonu v roztrojce na 230V umístěné pod digestoří.
Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v roztrojce na 220V - detail
Kontrola proti odposlechu IR – Termokamerou – nález aktivního odposlechu – radiomikrofonu v roztrojce na 230V – detail nalezeného odposlechu v těle roztrojky.
Kontrola proti odposlechu IR - Termokamerou - nález mikrofonu v zásuvce
Kontrola proti odposlechu provedená IR – Termokamerou – nález odposlechu – radiomikrofonu instalovaného v zásuvce 230V.
OTP Kontrola prostoru termokamerou

Při fyzické kontrole prověřovaných prostor je často využita speciální INSPEKČNÍ KAMERA na ohebném husím krku s 20m kabelem, kterou lze prozkoumat nedostupná místa, stropní podhledy, šachty, dutiny ve zdech a podlahách, dutiny v sádrokartonech a ostatní prostory, kam se dá jen těžko dostat a kde by mohl být tajně nainstalován odposlech, například mikrofon, který bude prostrčen s dlouhým kabelem do stropního podhledu, nebo do dutiny v podlaze, případně svěšen do prostoru stoupaček z jiného patra.

Inspekční endoskopická kamera na ohebném krku s 20m kabelem pro kontrolu nedostupných prostor a šachet, kolektorů, stropních podhledů a dalších jinak těžko dostupných míst.

Štěrbiny a různé otvory, za kterými by se mohl skrývat objektiv mikrokamery, jsou prozkoumány speciální KAMEROU S MIKROSKOPICKÝM ROZLIŠENÍM, která spolehlivě odhalí, co ve štěrbině je, například objektiv mikrokamery, tenké kabely ke kamerám i mikrofonům, či vestavěná miniaturní technika. Rovněž je využívána Endoskopická kamera.

Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin
Kamera s mikroskopickým rozlišením pro zkoumání elektronických součástek, spojů a štěrbin.

Je dále provedena kontrola VIDEOSCANNERY, které vyhledávají odvysílané signály skrytých kamer.

Videoscanner - detektor signálů ze skrytých kamer
Videoscanner – detektor signálů ze skrytých kamer.
Odhalování skrytých kamer při obranně technické prohlídce proti odposlechu.
Odhalování skrytých kamer při obranně technické prohlídce proti odposlechu. Detektor RF signálů využívaných pro přenos skrytých kamer.

Je provedena SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA, tedy měření a vyhodnocení celého radiového spektra v prověřovaném prostoru i v jeho okolí.

Prověrka RF - radiofrekvenčního spektra REAL TIME analyzérem Rohde & Schwarz.
Prověrka RF – radiofrekvenčního spektra REAL-TIME spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz.

Je prováděna i nekompromisní a přesná analýza formou měření do tzv. Triangulace RF spektra – provedena specialistou s měřícím vozidlem a s přístrojem – REAL-TIME Spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz (popis a ukázky níže).

Mapa měření objektu při OTP prověrce.
Mapa s vyznačenými body měření prověřovaného objektu při OTP prověrce.

Spektrální analýza spolehlivě zobrazí a odhalí veškeré odposlechové prostředky, a jiné technické prostředky, které vysílají svůj signál do okolí.

Analýza a prověření radiofrekvenčního spektra.
Analýza a prověření radiofrekvenčního spektra.

Specialista ihned vidí pomoci grafického znázornění jednotlivých přesně naměřených kmitočtů, jak vypadá radiové spektrum v právě prověřovaném prostoru a v jeho okolí.

Je rovněž provedena kontrola síťových rozvodů a vedení, s cílem zjistit přenos odposlechu – audia – videa – dat po metalických vodičích.
Při provádění Obranně technické prohlídky se zaměřujeme i na prověření radiového spektra v širším okolí prověřovaného objektu, čímž jsou často nalezeny cizí signály od různých štěnic-radiomikrofonů, minikamer-videoštěnic, které vysílají své signály například i z jiného, než prověřovaného objektu, bytu, kanceláře a náš klient dostane poté i případnou informaci o  takto zjištěných cizích odposlechových a monitorovacích prostředcích.

Vyhledání odposlechu a elektroniky
Vyhledání odposlechu a elektroniky je provedeno i detektorem nelineárních přechodů a ostatními detektory.

Provedení kompletní OTP zahrnuje pro zjištění a odhalení pasivních odposlechových prostředků, které nic nevysílají, rozsáhle provedené  demontáže zařizovacích předmětů a elektroniky. Tato činnost – kontrolní demontáže, je zaměřena na zjištění a odhalení monitorovací – špionážní techniky, která právě nic nevysílá, je v nečinnosti, nebo zapisuje pouze do své paměti, kdy tajně nahrává události ze svého okolí. Případně je odhalena i technika, které došly baterie a nebo zůstala kdesi zapomenuta.

OTP Vyhledávání odposlechu při fyzické kontrole elektrických zařízení.
OTP obranně technická prohlídka na vyhledávání odposlechu obsahuje provedení demontáží a provedení  fyzické kontroly elektrických zařízení, zda neobsahují monitorovací zařízení.
Prověrka proti odposlechu - demontáž při fyzické kontrole prověřovaného prostoru.
OTP obranně technická prohlídka na vyhledání odposlechu a monitorovacím zařízením. Provedení demontáží elektrických rozvodů a lišt strukturované kabeláže při fyzické kontrole prověřovaného prostoru.
OTP demontáž elektroniky
OTP obranně technická prohlídka. Provedení demontáže elektroniky při prováděné kontrole na vyhledávání odposlechu a skrytých kamer.
OTP demontáž zásuvek
OTP obranně technická prohlídka a provedení fyzické kontroly při demontáži zásuvek a el. rozvodů.
OTP prověrka podhledů
OTP obranně technická prohlídka. Je provedena fyzická kontrola podhledů pro vyhledání odposlechu a monitorovací techniky.
OTP prověrka a demontáž elektroniky
OTP obranně technická prohlídka. Provedení fyzické prověrky a demontáže elektroniky s cílem odhalit odposlechový prostředek.

 

Demontáže a fyzická kontrola osvětlovacích těles při vyhledávání odposlechu.
OTP. Demontáže a fyzická kontrola osvětlovacích těles při vyhledávání odposlechu.
Vyhledávání odposlechu. Fyzická kontrola a demontáže lišt kabeláže a dutin.
OTP obranně technická prohlídka. Vyhledávání odposlechu. Fyzická kontrola a demontáže lišt kabeláže s kontrolou dutin.

Triangulace RF spektra

Pro klienty, kteří vyžadují nekompromisní řešení, tedy vysoce odbornou službu pro vyhledávání odposlechových, špionážních, monitorovacích zařízení a zároveň zjištění podezřelých aktivit, které pracují jak s maskovaným přenosem v radiofrekvenčním spektru, tak po metalických vodičích, nabízíme službu průzkumu a měření RF spektra celé lokality, v kterém se nachází zároveň i prověřovaný prostor.

Touto službou jsou zjištěné i podezřelé signály z okolí prověřovaného místa, které jsou vysílány monitorovacími a odposlechovými prostředky. Tato služba se věnuje i signálům GSM, 3G, 4G, 5G, LTE, UMTS, WiFi, BLUETOOTH a všem dalším signálům, v prověřovaném místě a samozřejmě i podezřelým signálům, které se za ně vydávají, případně jsou umístěné přímo v jejich spektrech, nebo v jejich bezprostředním okolí. Tyto jinak legální signály, které jsou běžně všude kolem nás, mohou být ale zároveň koncovým signálem monitorovacího-odposlechového prostředku, který je tajně nainstalován v prověřovaném prostoru a tuto konektivitu využívá. V tomto případě je měřena i intenzita uvnitř prověřovaného prostoru a nebezpečný signál je dohledáván směrovými anténami.

Při této prověrce je používaná přesná měřící technika
Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz – REAL TIME ANALYZER obsluhovaný specialistou s potřebným odborným vzděláním a hlavně bohatými zkušenostmi z prováděných OTP – obranně technických prohlídek.

Je provedeno primární měření lokality měřícím vozidlem, kdy je v zájmové lokalitě provedeno načtení všech signálů.
Následuje měření uvnitř kontrolovaného prostoru, prověřování všech signálů a dohledávání podezřelých signálů, jak v analyzovaném RF spektru, tak na sítích metalických rozvodů.
Měření na sítích metalických rozvodů a jejich prověření zjistí případně zde přenášené signály (AUDIO – odposlech, VIDEO – odposlech s obrazem, DATA – různé datové toky).

Popis úkonů vykonávaných při Triangulaci RF spektra v prověřovaném prostoru:

– Analýza zvukového spektra v kmitočtovém rozsahu 10Hz – 100kHz.
Slouží ke zjištění a prokázání přítomnosti ultrazvuku. (Úkolem tohoto procesu je odhalení ultrazvukového přenosu monitorovacího prostředku buď v podobě modulovaného audia, nebo dat.)
Kontrola síťových rozvodů analýzou v kmitočtové doméně.
– Triangulace RF spektra do 6GHz včetně klasifikace všech signálů.
Real-time analýza RF spektra do 7GHz (klasifikace fyzické vrstvy).

Níže následují fotografie zobrazující práci specialisty při vyhledávání a analýze signálů se Spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz – REAL TIME ANALYZER, kdy jsou při práci používány různé druhy směrových antén, případně doplněné o speciální filtry, určené pro přesné  dohledávání specifického signálu. Zároveň je specialistou prováděna důsledná analýza signálu a jeho výskytu v prověřovaném prostoru.

OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_07
OTP obranně technická prohlídka. Specialista se spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz provádí  dohledání RF signálu.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_014
OTP obranně technická prohlídka – spektrální analyzátory Rohde & Schwarz při prováděné prověrce signálů.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_012
OTP obranně technická prohlídka – spektrální analyzátory Rohde & Schwarz při prováděné prověrce signálů, vedle nich položené směrové antény pro různá pásma RF spektra.
Vyhledávání zdroje signálu směrovou anténou
OTP obranně technická prohlídka. Specialista se spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz při prováděné prověrce signálů a vyhledávání zdroje signálu směrovou anténou.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_011
OTP obranně technická prohlídka. Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz se směrovou anténou při prováděném dohledání zdroje RF (radiofrekvenčního) signálu.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_013
OTP obranně technická prohlídka. Směrová anténa Rohde & Schwarz při prováděné prověrce RF signálů.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_dohledání_signálu_08
OTP – specialista se směrovou anténou a spektrálním analyzátorem Rohde & Schwarz při dohledávání zdroje vysílání RF signálu.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_01
OTP obranně technická prohlídka. Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz – vyhledávání a prověřování signálů, zorazení spektrogramu RF signálů.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_02
OTP obranně technická prohlídka. Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz – vyhledávání a prověřování RF signálů.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_03
OTP obranně technická prohlídka. Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz – prověřování RF signálu a zobrazení spektrogramu analyzovaného signálu.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_04
OTP obranně technická prohlídka. Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz – vyhledávání a prověřování radiofrekvenčních signálů.
OTP_spectrum_analyzer_Rohde & Schwarz_05
OTP obranně technická prohlídka. Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz REAL TIME – vyhledávání a prověřování jednotlivých RF signálů a provedení jejich analýzy.

Výsledkem služby TRIANGULACE RF SPEKTRA je kompletní protokol o měření, kde jsou pojmenovány a rozlišeny jednotlivé naměřené signály a je určeno, zda pochází z prověřovaného prostoru a nebo jím pouze procházejí.
Zároveň je jasně dohledáno místo podezřelého signálu v prověřovaném prostoru, případně v sousední místnosti, kanceláři, nebo sousedícím podlaží. Signál je důkladně analyzován v různých vrstvách a je provedeno testování na jeho různé vlastnosti, aby bylo zřejmé, zda se jedná pouze o rušení – tedy zdrojem signálu je vedlejší produkt činnosti například různé elektroniky, která má své parazitní vyzařování, nebo zda se jedná skutečně o signál, který je nebezpečný a přenáší data, audio, video, z prověřovaného místa.

Další možnosti prověrek:

Dokážeme zároveň provést i důkladnou kontrolu počítačů a počítačových sítí, které jsou čím dál více zneužívány pro monitoring okolí počítače – zejména se jedná o on-line odposlech, zaznamenávaný odposlech prostoru, který je později z paměti PC exportován datovým přenosem na místo, kde si útočník v klidu vše poslechne.

Hojně je rovněž rozšířeno používání tzv. „Keylogerů“, které mohou být jak hardwarem, tak softwarem dodatečně nahraným v PC,  který monitoruje počítač. Nežádoucí záznamové programy – Keylogery monitorují pak veškeré dění na počítači, zejména zaznamenávají stisky kláves, hlídají navštěvované webové stránky, informují o veškeré činnosti uživatele počítače, tedy hlásí útočníkovi spouštěné programy, zaznamenávají hesla a přístupové i osobní údaje.

Tyto informace má pak útočník k dispozici a může je libovolně zneužívat ve svůj prospěch. SW a HW Keylogery rovněž umožňují provádět sejmutí obrazu displeje, tedy sejmou obraz z právě vykonávané činnosti, zaznamenávají veškeré prohlížené události a tyto zmonitorované činnosti uživatele počítače pak odešlou při každém kliknutí myši, nebo stisku tlačítka ENTER útočníkovi a tento je pak doslova „v obraze“, co se právě děje. V případě, že je PC vybaven webovou kamerou a mikrofonem, dokáže se útočník prostřednictvím PC dívat do prostoru  a slyšet vše, ačkoliv dioda u webové kamery nesvítí, ale tato „webka“ je tajně spuštěna a přenáší obraz i zvuk po síti jinam …
Více o této kontrole naleznete v odkazu: Prověrky PC a počítačových sítí proti odposlechu.

Další prováděnou službou jsou Osobní kontroly proti skrytým zařízením, na osobách.
Tato prověrka se věnuje různě umístěným odposlechovým mikrofonům a mikrodiktafonům, radiofrekvenčním odposlechům, skrytým kamerám v oděvu, či v zařízeních, taškách, kdy jsou tyto prostředky tajně umístěny v oblečení, doplňcích, či na těle jednajícího.
Blíže tuto službu najdete v odkazu: Osobní kontroly proti skrytým mikrofonům skrytým kamerám a mikrodiktafonům.

Co se skrývá pod oblekem?

V případě, že nás chcete kontaktovat z důvodu podezření, že jste odposloucháváni, zvažte prosím místo, odkud to provedete. Není vhodné volat například z bytu, kanceláře, či jiných prostor, které později budete chtít prověřit.
Cena prověrek na dotaz, dle stupně provedení a velikosti prověřovaného prostoru.

Obranně technická prohlídka OTP a měření RF signálů
OTP obranně technická prohlídka. Provedení měření a analýzy jednotlivých RF signálů, vyskytujících se v prověřovaném prostoru.

Objednání OTP – obranně technické prohlídky je možné na Tel:+420 776 222 666
Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o.