AntiODPOSLECH – služba pro riziková jednání.

Antiodposlech
Antiodposlech

„AntiODPOSLECH“ je služba poskytovaná pro ochranu před odposlechem probíhajícího jednání.

Antiodposlech
Provádíme službu AntiODPOSLECH

Služba AntiODPOSLECH zajistí bezpečné osobní a firemní jednání, kdekoliv si budete přát.

Služba Antiodposlech je poskytnuta na vyžádání klienta, obsahuje provedení technických úkonů nezbytných k zamezení odposlechu a úniku obsahu jednání, mimo jednající subjekty.

Sestává z provedení osobní kontroly jednajících osob citlivými detektory, zda na sobě nemají nahrávací zařízení.

Vyhledání odposlechu na osobě
Vyhledání odposlechu na osobě

Dále z provedení vhodných technických a elektronických opatření k znemožnění pořízení srozumitelné nahrávky rozhovoru v případě, že je někde v místnosti nainstalované odposlouchávací zařízení, skrytá kamera s mikrofonem, či je proveden jiný způsob monitoringu jednajícího místa, například je použit stetoskopický mikrofon pro odposlech přes zeď, laserový odposlech zvenčí a jiné způsoby odposlechu místa.

Použití rušičky odposlechu DRUID D06
Použití rušičky odposlechu DRUID D06

Nejedná se o obranně technickou prohlídku prostor (OTP) proti odposlechu.
Jedná se o technické zajištění chráněného jednání i v prostorách, které nemusí být před jednáním prověřeny, zda v nich není nainstalována skrytá monitorovací, odposlechová a záznamová technika.

Cena za službu je stanovena individuálně podle množství jednajících osob, místa jednání a délkou takto chráněného jednání proti pořízení odposlechu.

Bližší informace a objednání služby na tel: +420 776 222 666

Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.