Stíněné komory – Faradayovy klece, které slouží jako bezpečná místa pro jednání.

Stíněná místnost Faradayova klec
Stíněná místnost Faradayova klec

Pro klienty, kteří potřebuji bezpečné jednací místo, dodáváme Stíněné komory – Faradayovy klece, které slouží nejen jako bezpečná místa pro režimová jednání.

Stíněná jednací místnost, někdy zmiňovaná jako stíněná komora, či Faradayova klec.

O co jde a k čemu je to dobré?

Jedná se o zcela uzavřenou místnost, jejíž vnitřní plášť tvoří kovové stěny, strop a podlaha, které jsou navzájem zcela vodivě propojeny, dále kovové dveře se systémem vodivého a neprodyšného spojení s kovovou místností, což zajistí neprostupnost RF (radiofrekvenčních) signálů. Ventilační a klimatizační vstupy a výstupy jsou opatřeny systémem filtrů pro zachycení a eliminaci radiofrekvenčních signálů, aby byla zachována neprostupnost těchto signálů přes stěny stíněné jednací komory.

Jednací místnost může být dále vybavena další speciální technikou sloužící pro bezpečnou komunikaci.

Vnitřní vybavení nábytkem je pak věcí klienta, doporučujeme vybrat skleněný stůl a průhledné plastové, nebo skleněné židle, aby bylo zřejmé, že v nábytku není monitorovací zařízení.

skleněný stůl do jednací místností
skleněný stůl do jednací místnosti (například Kuduro od společnosti Viadurini)

Stíněná jednací místnost by neměla být vybavena žádnou elektronikou.

Realizace stíněné místnosti pro bezpěčné jednání je náročnou technickou záležitostí, rozpočet pro její vybudování je v řádech milionů korun za jednu místnost.

Při budování stíněné komory – jednací místnosti, je nejprve provedeno měření okolních signálů a zjištění stavu RF spektra před samotnou realizací. Během stavby je místnost několikrát měřena na prostupnost RF signálů.

Po dokončení je zhotoven měřící protokol, který definuje skutečné hodnoty prostupnosti RF signálů uvnitř stíněné komory.

Po vybudování stíněné jednací místnosti jsou prováděny opakované pravidelné i namátkové kontroly místnosti – měření RF signálů a fyzická kontrola, aby bylo zajištěno, že někdo nenavrtal plášť místnosti a neumístil zde monitorovací zařízení.

Stíněné jednací místnosti jsou zároveň bezpečným místem pro ochranu před radiofrekvenčním smogem, který je bohužel všude kolem nás.

Technické informace:

Stínění realizujeme tzv. architektonickým systémem (pokrytí stávajícího povrchu místnosti stínícím materiálem) letovaných stínících panelů s tloušťkou cca 0,3mm. Kovová konstrukce z plného plechu a preciznost jsou zárukou dlouhodobé spolehlivosti skeletu a splnění širokého spektra požadovaných norem.

Z  kombinace architektonického systému a použitého materiálu vychází tyto výhody:

 • Tolerance vůči nerovnostem podlah a povrchů stěn
 • Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti poškození
 • Principiálně zajištěná homogenita stínícího povrchu
 • Výborné stínící vlastnosti magnetického pole 50Hz i RF spektra

Garance celkového útlumu poskytujeme individuálně podle požadavků konkrétního projektu. Útlum námi realizovaného skeletu se pohybuje na hranicích našeho měřícího systému (-125 až -90dB v pásmu 0,1-6GHz).

Konstrukce stíněných místností jsou určeny pro účely:

 • Zamezení úniku informací kompromitujícím vyzařováním (tempest)
 • Ochrany proti odposlechu a úniku informací
 • Ochrany serverů a citlivé elektroniky
 • Ochrany datových center před cíleným útokem MEMP a DEW
 • Vytvoření laboratorního prostředí bez přítomnosti běžného RF spektra
 • Eliminace vnějších rušivých vlivů v případech elektronových mikroskopů
 • Ochrany zdraví v blízkosti vysílačů (např. buňky mobilních operátorů BTS)
 • Ochrany okolního prostředí před rušivými RF a elektrostatickými účinky různých technologií.

Ohledně realizace a ceny stíněné místnosti Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku přesně podle Vašich požadavků, včetně případné optimalizace s ohledem na Váš rozpočet vyhrazený na tuto technologii.

Vnitřní vzhled stíněné jednací místnosti je pak realizován podle představ klienta.

Více informací poskytneme na osobním jednání.

Tel: +420 776 222 666
Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.