Dokonalý systém…

… ospalá vrátnice … na polici poslední dva klíče?

No … možná ano, ale zřejmě to není to pravé …

A co tedy? Co pomůže proti odcizeným věcem, informacím, pomluvám, nepřístojnému jednání s klientem? Co podá svědectví například o fingovaném přepadení, kdy byla odcizena tržba v prostorách firmy, kdy jeden jediný člověk tvrdí, že je v tom nevinně, pachatelé jej oloupili a utekli?

Tam někde, dobře skryto před zraky nepovolaných, na místě, kam mají přístup pouze vyvolení, pracuje důmyslné zařízení, které bedlivě střeží každý krok a každý hlas, který zde byl proveden a vyřčen. Je to počítač nahrávající obraz a zvuk ze skrytých kamer.

Archivovaná historie posledních pár sekund, minut, hodin, dní a týdnů, která otevírá okno poznání a přináší pravdu ve chvílích, kdy ji hodně potřebujeme. Tak to je bezpečnostní nahrávací kamerový systém, který neslyšně a skrytě sleduje zvolená místa a pečlivě ukládá do své paměti vše, co zde bylo provedeno.

Vždyť každý manažer, podnikatel, majitel, či jakýkoliv jedinec, zažil ten pocit, že měl vědět a nevěděl. Bohužel tyto pocity přicházejí pravidelně, když se něco stane a můžeme je dokonale eliminovat tím, že si přehrajeme záznam zvoleného místa, z konkrétního dne, hodiny a minuty na svém PC a poznáme pravdu.

V tomto konkrétním případě nahlásil zaměstnanec soukromého klubu přepadení v době, kdy měl odvádět tržbu. A zejména v době, kdy byl majitel podniku na 5 dní mimo republiku.

Dle jeho verze přišli tři rusky mluvící muži, ztloukli jej a donutili násilím k vydání částky 278.000 Kč.

Jaký údiv čekal majitele klubu, když si prošel zpětně záznamy ze skrytých kamer a viděl, že na kamerách žádný gangster není a „přepadený“ muž, zajišťující chod podniku v jeho nepřítomnosti, odešel v době údajného přepadení na dvě minuty mimo budovu, pak v přízemí vešel do prostor šaten, kde opakovaně mlátil ramenem a hlavou do ústředního topení, aby si způsobil podlitiny, které mu měly dodat věrohodnosti pro nahlášené loupežného přepadení. Nikdo cizí v budově v té době nebyl!

Díky 14 nainstalovaným kamuflovaným minikamerám, se záznamem zvuku, kterými je důmyslně vybavena celá vila soukromého klubu, měl majitel přehled o všem, co se v době jeho nepřítomnosti dělo.

V tomto případě to jistě stálo za to …

Kamerka s dirkovým objektivem,zabírající úhel 90° se dá skrýt téměř kamkoliv,a potřebuje pouze otvor 1,2 mm pro svůj objektiv.
Kamerový systém dokáže skrytě střežit zvolený prostor

 

kamuflovanými kamerami, aniž kdokoliv něco tuší.

Autor textu: Pavel Maletínský