PNG+ Rušička mikrofonů – ochrana proti odposlechu (Přenosný šumový generátor PNG+ a PNG)

Rušička mikrofonů a odposlechu PNG
Rušička mikrofonů a odposlechu PNG

Rušička mikrofonů – ochrana proti odposlechu – přenosný šumový generátor PNG+ a PNG.

Společnost GOLDSILVER s.r.o. dodává obranně technická zařízení na obranu proti odposlechu a provádí jejich montáž včetně příslušenství.

PNG je akustická rušička mikrofonů –
přenosný šumový generátor, který je využíván jako ochrana proti odposlechu a pořizování audio nahrávek na záznamová zařízení, která mohou být instalována kdekoliv v místě, kde jednání probíhá, nebo na osobách, které spolu jednají.

Šumové generátory PNG+ a PNG při správném použití zašumí i ostatní mikrofony, například v mobilních telefonech, v PC, tabletech, diktafonech a v odposlechových prostředcích. V nahrávce je šum zřetelně slyšitelný na rozdíl od probíhajícího rozhovoru, který výrazný šum překrývá. Výsledek zašumění hovoru je závislý na chování účastníků hovoru, tedy na jejich disciplíně, kterou dodržují při vedení rozhovoru.

PNG_ochrana_proti_odposlechu
PNG – rušička mikrofonů – ochrana proti odposlechu

Jednání má s použitím šumového generátoru PNG+ (PNG)  probíhat tak, že si hovořící sdělují informace pouze tak hlasitě, aby se navzájem slyšeli, ale aby u toho nehovořili moc nahlas, jinak by došlo k překřičení šumu, který je generován šumovým generátorem.

Princip použití šumových generátorů PNG+ a PNG spočívá v akustickém zašumění prostoru, kde je hovor veden. Účastníci rozhovoru také tento vygenerovaný  šum slyší, ale dokáží se spolu i přes něj vnímat a domluvit. Mikrofony jsou zahlceny šumem a případně pořízená nahrávka je nesrozumitelná, nebo jen velmi těžko srozumitelná.

PNG pracuje na 9V baterii, která je vyměnitelná po otevření zadní krytky baterie.
Současně je možné PNG napájet externím napájecím zdrojem, pro který je v zadní straně konektor.

Další výhodou PNG a PNG+ je výstup pro externí reproduktory, například k PC, které lze připojit k PNG standardním konektorem 3,5 mm JACK pro reproduktory.
Těmito reproduktory lze pak masivně zašumět i větší prostory.

PNG+ a PNG má regulátor hlasitosti zašumění. Bez připojených reproduktorů pracuje na vlastní vestavěný reproduktor.

Rušička mikrofonů a odposlechu PNG
Rušička mikrofonů a odposlechu PNG+

Vlastnosti

  • Přenosný šumový generátor – bílého šumu
  • Výkonový zesilovač
  • Šum nelze odfiltrovat a pořízený záznam tak rekonstruovat
  • Možnost připojit externí reproduktory
  • Nastavitelná úroveň šumu manuálním ovladačem
Cena za 1 ks PNG+ Rušička mikrofonů vč. DPH: 8 620 Kč
Cena za 1 ks PNG+ Rušička mikrofonů bez DPH: 7 124  Kč

Objednávky zařízení a montáže obranně technických zařízení proti odposlechu a monitoringu na telefonu:
+420 776 222 666.

Pavel Maletínský
jednatel GOLDSILVER s.r.o.