Informace o společnosti GOLDSILVER s.r.o.

GOLDSILVER s.r.o. Mlčeti zlato

Informace o společnosti GOLDSILVER s.r.o.
Jsme ryze soukromá společnost.
Nejsme na nikom závislí, nečerpáme žádné dotace ani úvěry.
Snažíme se o lidský a individuální přístup, hledáme vždy pro klienta nejvhodnější řešení.
Náš cíl je, aby byl klient spokojený a vracel se k nám.

Nikomu se nezpovídáme, nepřekvapíte nás svým neobvyklým požadavkem.
Naším hlavním mottem jsou dvě slova: „MLČETI ZLATO“.

MAP Detekce - odposlech
MAP Detekce – odposlech

Problematikou vyhledávání odposlechu, skrytých kamer, monitorovacích zařízení, lokalizátorů, špionážních programů do telefonů a počítačů, se věnujeme již od r. 1998, kdy byl používán pouze obchodní název MAP Detekce. Činnost je zaměřena zejména na vyhledávání odposlechu, detekování techniky používané pro skryté nahrávání zvuku – prostorového odposlechu a skrytých kamer, dále vyhledávání techniky pro skryté přenosy zvuku, obrazu a dat.
Podle požadavku klientů se rozšiřovala činnost o vývoj a dodávání speciálních technologií zejména pro monitoring jakékoliv komunikace a prostoru za použití speciální skryté video – audio techniky, pracující dle individuálního požadavku klientů se záznamem, či se záznamem i přenosem dat.
Dodáváme a montujeme systémy na ochranu proti odposlechu, skrytým kamerám a jiné lokalizační a monitorovací technice.
Dodáváme „Stíněné komory – Faradayovy klece“, které slouží nejen jako bezpečná místa pro režimová jednání, ale slouží i jako bezpečné místo s ochranou před elektromagnetickým smogem a jinými nepříznivými vlivy.

Od 1.3.2007 vznikla společnost GOLDSILVER s.r.o., jejíž název je spojením dvou slov v angličtině a to GOLD a SILVER, což znamená zlato a stříbro. Tato dvě slova vyjadřují také naši základní filozofii – tedy přísloví: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato„.
Zabýváme se nadále stejnou problematikou, zejména činnostmi:

– vyhledávání odposlechu
– vyhledávání skrytých kamer
– vyhledávání jiných monitorovacích skrytých zařízení
– vyhledávání hrozeb monitoringu objektu (jeho sledování) a monitoringu jiných cílů v terénu
– vyhledávání lokalizačních a monitorovacích prostředků (HW i SW produkty)
– prověrky vozidel na odhalení odposlechu, monitorovacích a lokalizačních zařízení
– odhalování odposlechových a monitorovacích programů v počítačích a monitorovacích nástrojů v počítačových sítích
– vyhledávání monitorovacích zařízení umístěných skrytě v terénu
– vyhledávání monitorovacích zařízení umístěných skrytě na osobách a v jejich zavazadlech.

Dodáváme speciální odposlechové prostředky, dálkově ovládanou operativní techniku  AUDIO – VIDEO – DATA, dále malé diskrétní lokalizátory, dle požadavku klienta s ohledem na prostředí, kde má být monitorovací technika použita.

Dodáváme speciální monitorovací programy pro mobilní telefony i odposlechové a monitorovací programy pro počítače, jejichž cílem je zajistit ochranu osoby, nebo právnického subjektu, před nelegálním jednáním jiné strany, či subjektu.

Vyvíjíme a dodáváme speciální operativní techniku vyrobenou na míru podle požadavků klienta.

Dodáváme systémy pro inteligentní ochranu perimetru (například MAGOS Radar) a jiná specifická řešení dle požadavků klienta.

Dodáváme termokamery a systémy pro automatické měření teploty lidského těla. Řešení pro screeningové měření teploty osob.

Dodáváme Stíněné komory – Faradayovy klece, které slouží jako bezpečná místa pro jednání.

V poslední době se sílícím používáním komerčně snadno dostupných odposlechových a monitorovacích programů v počítačích, chytrých mobilních telefonech a IT sítích, zajišťujeme jejich odhalování, tedy nalezení tajných monitorovacích programů (SW)  i samostatné monitorovací techniky (HW) umístěné přímo v počítačích, klávesnicích, myších nebo na PC sítích. Tyto monitorovací programy i monitorovací technika umístěna v PC dokáže bohužel monitorovat vše, co se děje na počítači i v jeho okolí. Bližší informace naleznete v odkazu: Prověrky PC a počítačových sítí.
Je zarážející, že téměř v 85 procentech všech prověřovaných počítačů, byl nalezen škodlivý soubor, který umožňoval útočníkovi krást citlivá data a mít přehled o veškerém dění na PC. Zároveň byly nalezeny i hardwarové způsoby odposlechu ve spojitosti s používáním počítače.
Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí bezpečnostní IT kontroly mobilních telefonů na odposlech, monitorovací a špionážní programy. Bližší informace naleznete v odkazu: Kontrola mobilních telefonů na odposlech, monitorovací a špionážní programy.
Po provedené kontrole je zjednána náprava a mobilní telefon, PC a IT sítě jsou na přání klienta zabezpečeny.

Společností je od r. 2007 rovněž používána webová adresa: www.goldsilver.cz .

Společnost GOLDSILVER s.r.o. je plátce DPH.

Veškeré činnosti provádíme velmi diskrétně, s maximálním důrazem na ochranu osobních dat klienta, bez hrozby narušení jeho image. Pracujeme spolehlivě pro advokátní kanceláře, právníky, právnické i fyzické osoby.

V případě obranně technických prohlídek proti odposlechu a prohlídek proti skrytým kamerám a monitorovacím programům a zařízením  je služba zajištěna NON-STOP.

Pro klienty vyžadující speciální techniku i speciální služby, jsme připraveni najít nejvhodnější řešení.

Jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.
Tel: +420 776 222 666