Informace o společnosti GOLDSILVER s.r.o.

MAP Detekce - odposlech
MAP Detekce - odposlech
GOLDSILVER s.r.o. Mlčeti zlato

Informace o společnosti GOLDSILVER s.r.o.
Jsme ryze soukromá společnost.
Nejsme na nikom závislí, nečerpáme žádné dotace, jsme 100{78d68e1427c6f19fd17c835f822b5a123c48ce74d9afeae7c582eb0299b104f8} samostatní.
Snažíme se o lidský a individuální přístup, hledáme vždy pro klienta nejvhodnější řešení.
Náš cíl je, aby byl klient spokojený a vracel se k nám.

Nikomu se nezpovídáme, nepřekvapíte nás svým neobvyklým požadavkem.
Pro klienty dodáváme a případně i instalujeme speciální skrytá technická zařízení pro AUDIO-VIDEO monitoring a TRASOVÁNÍ, zajišťujeme speciání služby v oblasti technického střežení osob, objektů a perimetru,
Naším hlavním mottem jsou dvě slova: „MLČETI ZLATO“.

MAP Detekce - odposlech
MAP Detekce – odposlech

Problematikou odhalování odposlechu, ochrany proti odposlechu a skryté monitorovací technice, se komerčně věnujeme již od r. 1998, kdy byl používán pouze obchodní název MAP Detekce. Činnost byla zaměřena zejména na vyhledávání odposlechu, detekování techniky používané pro skryté nahrávání zvuku – prostorového odposlechu a skrytých kamer, dále vyhledávání techniky pro skryté přenosy zvuku, obrazu a dat.
Podle požadavku klientů se rozšiřovala činnost o vývoj a dodávání speciálních technologií zejména pro monitoring jakékoliv komunikace a prostoru za použití speciální skryté video – audio techniky, pracující dle individuálního požadavku klientů se záznamem, či se záznamem i přenosem dat.

Webové stránky jsou stále na stejné adrese www.detekce.com .

Od 1.3.2007 vznikla společnost GOLDSILVER s.r.o., jejíž název je spojením dvou slov v angličtině a to GOLD a SILVER, což znamená zlato a stříbro. Tato dvě slova vyjadřují naši základní filozofii – tedy přísloví: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato„.
Zabýváme se nadále stejnou problematikou, zejména činnostmi:

– vyhledávání odposlechu
– vyhledávání skrytých kamer
– vyhledávání jiných monitorovacích skrytých zařízení
– vyhledávání hrozeb monitoringu objektu (jeho sledování) a monitoringu jiných cílů v terénu
– vyhledávání lokalizačních a monitorovacích prostředků (HW i SW produkty)
– prověrky vozidel na odhalení odposlechu, monitorovacích a lokalizačních zařízení
– odhalování odposlechových a monitorovacích programů v počítačích a monitorovacích nástrojů v počítačových sítích
– vyhledávání monitorovacích zařízení umístěných skrytě v terénu
– vyhledávání monitorovacích zařízení umístěných skrytě na osobách a v jejich zavazadlech.

Dodáváme speciální odposlechové prostředky, dálkově ovládanou operativní techniku  AUDIO – VIDEO – DATA, dále malé diskrétní lokalizátory, dle požadavku klienta s ohledem na prostředí, kde má být monitorovací technika použita.

Dodáváme speciální monitorovací programy pro mobilní telefony i odposlechové a monitorovací programy pro počítače, jejichž cílem je zajistit ochranu osoby, nebo právnického subjektu, před nelegálním jednáním jiné strany, či subjektu.

Vyvíjíme a dodáváme speciální operativní techniku vyrobenou na míru podle požadavků klienta.

Dodáváme systémy pro inteligentní ochranu perimetru (například řešení MAGOS Radar).

Dodáváme termokamery a systémy pro automatické měření teploty lidského těla. Řešení pro screeningové měření teploty osob.

V poslední době se sílícím používáním komerčně snadno dostupných odposlechových a monitorovacích programů v počítačích, chytrých mobilních telefonech a IT sítích, zajišťujeme jejich odhalování, tedy nalezení tajných monitorovacích programů (SW)  i samostatné monitorovací techniky (HW) umístěné přímo v počítačích, klávesnicích, myších nebo na PC sítích. Tyto monitorovací programy i monitorovací technika umístěna v PC dokáže bohužel monitorovat vše, co se děje na počítači i v jeho okolí. Bližší informace naleznete v odkazu: Prověrky PC a počítačových sítí.
Je zarážející, že téměř v 85{78d68e1427c6f19fd17c835f822b5a123c48ce74d9afeae7c582eb0299b104f8} všech prověřovaných počítačů, byl nalezen škodlivý soubor, který umožňoval útočníkovi krást citlivá data a mít přehled o veškerém dění na PC. Zároveň byly nalezeny i hardwarové způsoby odposlechu ve spojitost s používáním počítače.
Společnost GOLDSILVER s.r.o. provádí bezpečnostní IT kontroly mobilních telefonů na odposlech, monitorovací a špionážní programy. Bližší informace naleznete v odkazu: Kontrola mobilních telefonů na odposlech, monitorovací a špionážní programy.
Po provedené kontrole je zjednána náprava a mobilní telefon, PC a IT sítě jsou na přání klienta zabezpečeny.

Společností je od r. 2007 rovněž používána webová adresa: www.goldsilver.cz .

Společnost GOLDSILVER s.r.o. je plátce DPH.

Veškeré činnosti provádíme velmi diskrétně, s maximálním důrazem na ochranu osobních dat klienta, bez hrozby narušení jeho image. Pracujeme spolehlivě pro advokátní kanceláře, právníky, právnické i fyzické osoby.

V případě obranně technických prohlídek proti odposlechu a prohlídek proti skrytým kamerám a monitorovacím programům a zařízením  je služba zajištěna NON-STOP.

Pro klienty vyžadující speciální techniku i speciální služby, jsme připraveni najít nejvhodnější řešení.

Jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.