Radarová detekce pohybu pro ochranu objektu a perimetru

radarová detekce pohybu, ochrana perimetru
radarová detekce pohybu, ochrana perimetru

Radarová detekce pohybu osob, dronů, vozidel, cyklistů, motocyklistů a pohybujících se objektů od rozměru cca 25x25cm výše, spolehlivě funguje za všech povětrnostních podmínek.

MAGOS Radar bezpečnostní systém
MAGOS Radar bezpečnostní systém

Příklady fungování ve ztížených podmínkách, jako je například :

 • hustá mlha
 • hustý kouř
 • sněžení
 • déšť
 • písečná bouře
 Radarová detekce pohybu v perimetru
Radarová detekce pohybu v perimetru

MAGOS Radar
Revoluční radar je speciální zařízení pro detekci pohybu osob a ostatních objektů při ochraně objektu a perimetru.
V případě detekce pohybu informuje radar obsluhu, zaznamená pozici útočníka a jeho trasu do mapového podkladu a díky propojení s kamerovým systémem, rovnou namíří pohyblivou kameru na místo detekce. Je takto ihned dokumentován stav narušení perimetru a dle nastavení může být ihned vyhlášen poplachový stav.
Na rozdíl od kamerových systémů funguje MAGOS Radar za všech světelných a povětrnostních podmínek.
Možná je i mobilní verze, tzn. malý samostatný systém pro operativní střežení, vyžadující okamžitou rychlou instalaci a také pro dočasné použití.
MAGOS Radar je malé zařízení, s nízkou váhou a nízkým odběrem el. energie.
Jeden radar pokryje úhel až 120
°. Běžné pokrytí je s detekcí pohybu do 500 metrů.

Nosnou myšlenkou použití radaru, je snížit počet falešných poplachů, snížit počet neefektivních kamer a ponechat pouze několik pohyblivých kamer se zoomem, s cílem zvýšení efektivity detekce pohybu, zlepšení ochrany perimetru a snížení nákladů na provoz celého bezpečnostního a kamerového systému.

MAGOS Radar náhled mapy a trasa
MAGOS Radar náhled mapy a trasa

Klíčové vlastnosti

 • Detekce pohybu až na vzdálenost 500 m (vozidla, osoby) a drony až do výšky 200m (dle typu modelu)
 • Funguje za všech světelných a povětrnostních podmínek
 • Téměř nulové falešné poplachy
 • 100 % pokrytí oblasti
 • Nízký odběr el. energie, napájení přes PoE
 • Detekce objektů od velikosti 25×25 cm
 • Garantovaný úhel pokrytí až 120st horizontálně a 30st vertikálně
 • Používá nelicencované frekvenční C pásmo pro průmysl, vědu a lékařství v rozsahu 5.725GHz – 5.875GHz (Pásmo 2.4 GHz používá například technologie Bluetooth)
 • Nízké nároky na údržbu a servis. Nevyžaduje pravidelné čištění
 • Snadná montáž pro fixní instalaci. Možná je i mobilní verze, tzn. pro dočasné použití


Příklady použití:
Vládní budovy, ochrana klíčové infrastruktury, vodárny, vodní zdroje, elektrárny, rozvodné stanice, solární pole, rafinérie, sklady a logistické areály, parkovací plochy, ochrana hranic, vojenské objekty, letiště, věznice, depa kolejových vozidel, zemědělství (sady, pole, vinařství, lesy), stavby, datová centra, firemní a soukromé objekty, atd.

MAGOS Radar bezpečnostní systém ochrany perimetru
MAGOS Radar bezpečnostní systém ochrany perimetru

V případě zájmu o bližší informace volejte prosím Tel: +420 776 222 666
Pavel Maletínský
Jednatel GOLDSILVER s.r.o.