Montáž zařízení na ochranu proti odposlechu. Obranně technická zařízení DNG-2300, SNG 2.0, SNG, PNG+ Generátory bílého šumu.

Ochrana proti odposlechu obranně technickými zařízeními SNG a DNG.
Ochrana proti odposlechu obranně technickými zařízeními SNG a DNG.

Společnost GOLDSILVER s.r.o dodává a provádí montáž obranně technických zařízení na ochranu proti odposlechu.

S použitím obranně technických zařízení a dodržením zásad bezpečného jednání, pak neuniknou mimo nepovolané osoby citlivé firemní informace.

K dispozici jsou různá obranně technická zařízení, zejména šumové generátory s možností připojení všesměrových reproduktorů, piezoelektrických/piezokeramických měničů, vibračních trnů – převodníků a externích šuových reproduktorů. Jedná se zejména o přístroje DNG-2300, SNG 2.0, Secutron SNG 2.0, SNG, PNG+.  

Ochrana proti odposlechu obranně technickými zařízeními SNG a DNG.
Ochrana proti odposlechu obranně technickými zařízeními – SNG 2.0 šumový generátor s piezokeramickými měniči. (Secutron SNG 2.0 generátor bílého šumu)

Takto vybavené a zabezpečené prostory jsou využívány zejména pro bezpečné projednávání firemních obchodních strategií, projednávání nových reklamních kampaní, tvorby cen produktů pro nadcházející sezónu, slouží k firemním poradám, kdy je nežádoucí, aby unikly informace, které by měly vliv na budoucí vytvoření a udržení zisku firmy.

Ochrana proti odposlechu obranně technickými zařízeními SNG a DNG.
Ochrana proti odposlechu obranně technickými zařízeními – DNG-2300 Profesionální generátor bílého šumu.

Obranně technická zařízení SNG, SNG 2.0, PNG a DNG-2300 jsou vhodným doplňkem pro bezpečné jednání.

U zařízení jsou pak připojeny všesměrové šumová reproduktory

Ochrana proti odposlechu všesměrovými šumovými reproduktory. Doplněk k DNG-2300.

piezoelektrické/piezokeramické měniče

Piezokeramické měniče ochrana proti odposlechu
Piezokeramické/piezoelektrické měniče – ochrana proti odposlechu.

a vibrační trny převodníky šumu TRN-2300.

Vibrační TRN ochrana proti odposlechu.
Vibrační TRN-2300 ochrana proti odposlechu – převodník šumu z generátoru DNG-2300 do stěn.

Další možností pro ochranu šumem před odposlechem a nahráváním jednání, je pouřití ppřenosných šumových generátorů PNG+ a PNG, kdy tyto umožňují připojení napájených šexterních šumových eproduktorů, které se spustí zároveň s vlastním šumovým reproduktorem obranně technického zařízení PNG+ a PNG.

PNG rušička mikrofonů
PNG+ přenosná rušička mikrofonů

Použití obranně technických zařízení pro generování akustického šumu není v ČR a v EU zakzáno a lze je provozovat plně v souladu s právními předpisy.

Bezpečné jednání lze provést i s využitím přenosného obranného prostředku DRUID D-06, který zajistí komfortní a bezpečné jednání prostřednictvím ruchové jednotky, která generuje proti probíhajícímu rozhovoru obranný akustický ruch a takto zamezuje srozumitelnému nahrání rozhovoru, zatímco jednající osoby se perfektně slyší přes sluchátka s mikrofony.

Rušička odposlechu DRUID-D06
Přenosná rušička odposlechu DRUID-D06.

Popis a funkce přenosné rušičky odposlechu DRUID D-06 je zde: DRUID D-06.

Objednávky zařízení a montáže obranně technických zařízení proti odposlechu a monitoringu na telefonu:
+420 776 222 666

A pamatujte vždy na jedno staré přísloví, které je i naší zásadou:
„Mluviti stříbro, mlčeti zlato“.

Pavel Maletínský
jednatel GOLDSILVER s.r.o.